Szkoła podstawowa – lipiec
MAJ 2024
Trening przed klasówką

Lipiec 2020

Szkoła podstawowa
Quiz literacki – ogólnie o lekturach

Zadanie 1
Jan Kochanowski nie napisał

A. fraszek.
B. pieśni.
C. ballad.

Zadanie 2
Bajki mają charakter

A. symboliczny.
B. subiektywny.
C. alegoryczny.

Zadanie 3
W II części “Dziadów” Adama Mickiewicza występują

A. postacie realistyczne.
B. postacie fantastyczne.
C. obydwie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 4
W “Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza nie występuje motyw

A. przyrody.
B. miasta.
C. tradycji szlacheckich.

Zadanie 5
W “Zemście” Aleksandra Fredry bohaterowie obdarzeni są nazwiskami

A. obraźliwymi.
B. znaczącymi.
C. pogardliwymi.

Zadanie 6
Podaj autora i tytuł utworu, akcja którego rozgrywa się w ostatnich latach panowania cesarza Nerona w Rzymie.
……………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………..

Zadanie 7
Podaj autora i tytuł utworu, który ma formę związku frazeologicznego zaczerpniętego z mitologii.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Zadanie 8
Podaj autora i tytuł utworu, w którym można odnaleźć nawiązanie do poniższych słów:

“Lecz zaklinam: niech żywi nie tracą nadziei
[…]/ A kiedy trzeba, na śmierć idą po kolei,
Jak kamienie, przez Boga rzucane na szaniec”
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Zadanie 9
Do podanych argumentów dopisz po przykładzie odnoszącym się do Małego Księcia.

A. opiekuńczy –
B. obowiązkowy –
C. wrażliwy –
D. ciekawy świata –

Zadanie 10
Które słowa są przesłaniem dramatu Juliusza Słowackiego “Balladyna”?

A. Nie wszystko złoto, co się świeci.
B. Bywa często zwiedzionym,/Kto lubi być chwalonym.
C. Nie ma winy bez kary.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
C

Zadanie 2
C

Zadanie 3
C

Zadanie 4
B

Zadanie 5
B

Zadanie 6
Henryk Sienkiewicz “Quo vadis”

Zadanie 7
Stefan Żeromski “Syzyfowe prace”

Zadanie 8
Aleksander Kamiński “Kamienie na szaniec”

Zadanie 9
A. pielęgnuje różę.
B. codziennie czyści kratery trzech wulkanów.
C. podziwia piękno róży.
D. zadaje dużo pytań mieszkańcom odwiedzanych planet.

Zadanie 10
C

PODZIEL SIĘ: