Szkoła podstawowa – sierpień
MAJ 2024
Trening przed klasówką

Sierpień 2020

Szkoła podstawowa
Literatura: praca z tekstem – Halina Szayerowa “Ostatnia lekcja”

Na tej lekcji… – jak na złość!
ze mną dzieje się aż coś!

Niby siedzę… niby słucham…
– ale słucham jednym uchem!

Drugie ucho zaś tymczasem
łowi szept dalekich lasów…

Jedna noga tkwi pod stołem,
zbędna jak ten w płocie kołek…

Drugą moją nogę boso
gdzieś do lasu… het, poniosło!…

Ręka gładzi szkolną ławę…
ława mnie roztkliwia prawie,

a już druga ręka rwie się
do szukania grzybów w lesie!

Zadanie 1
Wiersz ma budowę

A. stychiczną.
B. stroficzną.
C. przypominającą nowelę.

Zadanie 2
Bohaterem wiersza jest

A. osoba ucząca się w szkole.
B. osoba, która uczyła się w szkole.
C. osoba, która będzie uczyła się w szkole.

Zadanie 3
Które słowo najlepiej nazywa to, co odczuwa bohater wiersza?

A. zadowolenie.
B. niechęć.
C. rozdwojenie.

Zadanie 4
Co to znaczy ‘słuchać jednym uchem’?

A. starać się coś usłyszeć.
B. chętnie czegoś słuchać.
C. słuchać nieuważnie.

Zadanie 5
W trzeciej zwrotce znajdujesz

A. przenośnie i epitety.
B. porównanie i przenośnie.
C. epitety i porównanie.

Zadanie 6
Z której zwrotki można wnioskować, że bohater wiersza prawdopodobnie lubi swoją szkołę?

A. z pierwszej.
B. z przedostatniej.
C. z każdej.

Zadanie 7
W wypowiedzeniu ‘do szukania grzybów w lesie’ podkreślony wyraz występuje w

A. dopełniaczu liczby mnogiej.
B. dopełniaczu liczby pojedynczej.
C. celowniku liczby mnogiej.

Zadanie 8
W wypowiedzeniu ‘Jedna noga tkwi pod stołem‘ podkreślone wyrażenie to

A. okolicznik sposobu.
B. okolicznik miejsca.
D. dopełnienie.

Zadanie 9
W wyrazie ‘poniosło’ samogłoska ‘i’

A. tylko tworzy sylabę.
B. zmiękcza spółgłoskę, ale nie tworzy sylaby.
C. zmiękcza spółgłoskę i tworzy sylabę.

Zadanie 10
W wyrazie ‘roztkliwia’ [rostkliwia] zaszło

A. ubezdźwięcznienie wewnątrzwyrazowe postępowe.
B. ubezdźwięcznienie wewnątrzwyrazowe wsteczne.
C. udźwięcznienie wewnątrzwyrazowe wsteczne.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
B

Zadanie 2
A

Zadanie 3
C

Zadanie 4
C

Zadanie 5
A

Zadanie 6
B

Zadanie 7
A

Zadanie 8
B

Zadanie 9
B

Zadanie 10
B

PODZIEL SIĘ: