Szkoła podstawowa – luty
MAJ 2024
Trening przed klasówką

Luty 2017

Kształcenie literackie: znajomość mitów greckich

Zadanie 1
Ułóż z liter imię boga.

A. S Z U E
B. A A N T E
C. D H S E A
D. A D M A T E I R
E. P N E J O O S D

Zadanie 2
Na podstawie informacji odgadnij imię bogini/boga.

Gaja, Afrodyta, Apollo, Hera, Hestia

A. opiekunka małżeństwa –
B. bogini piękna –
C. bóg sztuki –
D. bogini ogniska domowego –
E. bogini matka –

Zadanie 3
Uzupełnij związki frazeologiczne.

pięta, puszka, olimpijski, róg, syzyfowa

A. ………. praca.
B. ………. Pandory.
C. ………. obfitości.
D. ………. spokój.
E. ………. Achillesa.

Zadanie 4
Do podanych wyrazów dobierz synonimy i dopisz imię postaci, do której te określenia pasują.

odkrywczy, sprytny, plotkarz, wspaniałomyślny
Syzyf, Odyseusz, Dedal, Prometeusz

A. gadatliwy –
B. pomysłowy –
C. przebiegły –
D. dobry –

Zadanie 5
Zaznacz szereg, w którym znajdują się wyrazy określające cechy bogów.

A. okrutni, wrażliwi, bezwzględni.
B. okrutni, bezwzględni, mściwi.
C. wrażliwi, dobroduszni, przebiegli.

Zadanie 6
Zaznacz P jeśli informacja jest prawdziwa lub F – jeśli fałszywa.

A. Mitologia to zbiór mitów jednego ludu. P/F
B. Mit dotyczy konkretnych miejsc. P/F
C. Mit prezentuje wyłącznie wydarzenia realistyczne. P/F
D. Mit wyjaśnia pochodzenie zjawisk przyrody. P/F
E. Mit to źródło zwyczajów i zachowań. P/F

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
A. Zeus.
B. Atena.
C. Hades.
D. Artemida.
E. Posejdon.

Zadanie 2
A. Hera.
B. Afrodyta.
C. Apollo.
D. Hestia.
E. Gaja.

Zadanie 3
A. syzyfowa praca.
B. puszka Pandory.
C. róg obfitości.
D. olimpijski spokój.
E. pięta Achillesa.

Zadanie 4
A. gadatliwy – plotkarz – Syzyf.
B. pomysłowy – odkrywczy – Dedal.
C. przebiegły – sprytny – Odyseusz.
D. dobry – wspaniałomyślny – Prometeusz.

Zadanie 5
B

Zadanie 6
A. P.
B. F.
C. F.
D. P.
E. P.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Kształcenie literackie: praca z tekstem – Krystyna Wodnicka “W bibliotece”

Krystyna Wodnicka
„W bibliotece”

Jeszcze liście kolorowe lecą w trawę.
Czas na piłkę, czas na rower, na zabawę,
ale kiedy wiatr za kołnierz zacznie dąć,
dobrze będzie w kręgu lampy z książką siąść.

W bibliotece z książek na półkach
trąbią słonie, kuka kukułka,
kwitnie paproć, krzyczą Indianie,
szumią żagle na oceanie.
W bibliotece znajdziesz wszystko, czego chcesz:
starą prawdę, mądrą bajkę, piękny wiersz.

Zadanie 1
Wiersz składa się

A. ze zwrotek.
B. w każdej zwrotce jest taka sama ilość wersów.
C. ze zwrotki i refrenu.

Zadanie 2
Osoba mówiąca w wierszu

A. wypowiada się w 1 osobie liczby pojedynczej.
B. ukrywa się za opisaną sytuacją liryczną.
C. zwraca się do pracownika biblioteki.

Zadanie 3
Która pora roku jest, zdaniem osoby mówiącej, najlepsza na czytanie książek

A. jesień.
B. lato.
C. wiosna.

Zadanie 4
Do czego zachęca osoba mówiąca

A. do pisania powieści.
B. do pisania wierszy.
C. do czytania książek.

Zadanie 5
Wyraz ‘krzyczą’ to

A. epitet.
B. onomatopeja.
C. przenośnia.

Zadanie 6
Wyrażenie ‘mądrą bajkę’ użyto w

A. bierniku liczby pojedynczej.
B. bierniku liczby mnogiej.
C. narzędniku liczby pojedynczej.

Zadanie 7
Który wyraz nie pasuje

A. bibliotekarz.
B. bibliofil.
C. bibliotekarka.

Zadanie 8
W pierwszym wersie w zwrotce drugiej są

A. trzy przyimki, dwa przymiotniki, jeden rzeczownik.
B. trzy spójniki, trzy rzeczowniki.
C. trzy przyimki, trzy rzeczowniki.

Zadanie 9
Wyraz ‘słonie’ ma rodzaj

A. męskoosobowy.
B. niemęskoosobowy.
C. męski.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
A

Zadanie 2
B

Zadanie 3
A

Zadanie 4
C

Zadanie 5
B

Zadanie 6
A

Zadanie 7
B

Zadanie 8
C

Zadanie 9
B
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Kształcenie językowe: sylaba

Zadanie 1
Z literowego węża wykreśl wyrazy będące nazwami zwierząt.

LISŻYRAFATYGRYSPIESHIPOPOTAMKROKODYLFOKADINOZAUR

Zadanie 2
Wyrazy z zadania 1. dopisz do odpowiednich punktów.

A. wyrazy jednosylabowe –
B. wyrazy dwusylabowe –
C. wyrazy trzysylabowe –
D. wyrazy czterosylabowe –

Zadanie 3
Poniższe wyrazy podziel na sylaby.

A. piwonia.
B. tulipan.
C. chryzantema.
D. irys.
E. słonecznik.
F. niezapominajka.

Zadanie 4
Z podanych sylab utwórz wyrazy będące nazwami owoców.

A. wi ki.
B. li ma na.
C. rań ma po cza.
D. no no gro wi.
E. nia wiś.
F. ka man ryn da.
G. szka gru.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
lis, żyrafa, tygrys, pies, hipopotam, krokodyl, foka, dinozaur

Zadanie 2
A. wyrazy jednosylabowe – lis, pies.
B. wyrazy dwusylabowe – tygrys, foka.
C. wyrazy trzysylabowe – żyrafa, krokodyl.
D. wyrazy czterosylabowe – hipopotam, dinozaur.

Zadanie 3
A. pi/wo/nia.
B. tu/li/pan.
C. chry/zan/te/ma.
D. i/rys.
E. sło/necz/nik.
F. nie/za/po/mi/naj/ka.

Zadanie 4
A. kiwi.
B. malina.
C. pomarańcza.
D. winogrono.
E. wiśnia.
F. mandarynka.
G. gruszka.