Szkoła podstawowa – kwiecień
MAJ 2024

MIKROLEARNING, czyli krótko, prosto, ciekawie, na temat – QUIZY, “PIGUŁKI WIEDZY” na @dobrapolnistka

Trening przed klasówką

Kwiecień 2021

Szkoła podstawowa
Gramatyka: przymiotnik – ogólne wiadomości

Zadanie 1
W których zdaniach jest taka sama liczba przymiotników?

A. W ogromnym ogrodzie rosły czerwone róże i żółte tulipany.
B. Miła koleżanka podarował mi ciekawą książkę.
C. Na drewnianym stole stał duży, brązowy wazon.

Zadanie 2
Przymiotnik ‘zdrowy’ został utworzony od rzeczownika

A. zdrówko.
B. zdrowie.
C. wigor.

Zadanie 3
Przymiotnik w wyrażeniu ‘pluszowym misiem’ ma formę

A. narzędnika.
B. miejscownika.
C. celownika.

Zadanie 4
Przymiotnik ‘pomocni’ ma formę

A. liczby pojedynczej, rodzaju męskiego.
B. liczby mnogiej, rodzaju niemęskoosobowego.
C. liczby mnogiej, rodzaju męskoosobowego.

Zadanie 5
Przymiotnik ‘dobry’ w stopniu wyższym ma formę

A. lepszy.
B. bardzo dobry.
C. zbyt dobry.

Zadanie 6
Przymiotnik ‘chory’ w stopniu najwyższym ma formę

A. chorszy.
B. najchorszy.
C. najbardziej chory.

Zadanie 7
Stopniowaniu nie podlega przymiotnik

A. duży.
B. porcelanowy.
C. gotowy.

Zadanie 8
Wyrazem bliskoznacznym do przymiotnika ‘wrażliwy’ jest

A. delikatny.
B. wrażliwiec.
C. wrażliwość.

Zadanie 9
Wyrazem przeciwstawnym do przymiotnika ‘wysoki’ jest

A. mniej wysoki.
B. wysokość.
C. niski.

Zadanie 10
W wyrażeniu ‘kocia łapa’ o przymiotnik zapytamy

A. czyja?
B. jaka?
C. która?

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
A C

Zadanie 2
B

Zadanie 3
A

Zadanie 4
C

Zadanie 5
A

Zadanie 6
C

Zadanie 7
B

Zadanie 8
A

Zadanie 9
C

Zadanie 10
A

PODZIEL SIĘ: