Szkoła podstawowa – maj
MAJ 2024

MIKROLEARNING, czyli krótko, prosto, ciekawie, na temat – QUIZY, “PIGUŁKI WIEDZY” na @dobrapolnistka

Trening przed klasówką

Maj 2021

Szkoła podstawowa
Gramatyka: liczebnik – ogólne wiadomości

Zadanie 1
W którym zdaniu występują liczebniki?

A. W ogrodzie rosły pachnące tulipany.
B. Marysia mieszka na trzecim piętrze, a do szkoły ma dwa kilometry.
C. Zuzia kupiła drożdżówki z makiem i sok jabłkowy.

Zadanie 2
Wskaż liczebniki główne.

A. troje
B. dwa
C. ósmy
D. piętnaście
E. trzydzieści

Zadanie 3
Wskaż liczebniki porządkowe.

A. dziewiętnasty
B. czworo
C. jedenasty
D. dziesięć
E. czterdziesty

Zadanie 4
Wskaż liczebniki zbiorowe.

A. sześćdziesiąt
B. pięcioro
C. siedemnasty
D. osiemnaścioro
E. dziesięcioro

Zadanie 5
Wskaż liczebniki ułamkowe.

A. trzy czwarte
B. dwanaście
C. półtora
D. pierwszy
E. ćwierć

Zadanie 6
Wskaż liczebniki nieokreślone.

A. kilka
B. mnóstwo
C. troje
D. jedna czwarta
E. wiele

Zadanie 7
W puste miejsce w zdaniu wpisz poprawną formę liczebnika.

Koncertu słuchało ………………………………. osób.
A. pięćdziesiąt
B. pięćdziesięcioro

Zadanie 8
W puste miejsce wpisz poprawną formę liczebnika.

Marek spóźnił się na spotkanie ……………………………… godziny.

A. półtorej
B. półtora

Zadanie 9
W puste miejsce w zdaniu wpisz poprawną formę liczebnika.

…………………………. koty za płoty.

A. jedne
B. pierwsze

Zadanie 10
W puste miejsce w zdaniu wpisz poprawną formę liczebnika.

Wtrącić swoje …………………………. grosze.

A. trzy
B. troje

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
B

Zadanie 2
B D E

Zadanie 3
A C E

Zadanie 4
B D E

Zadanie 5
A C E

Zadanie 6
A B E

Zadanie 7
B

Zadanie 8
A

Zadanie 9
B

Zadanie 10
A

PODZIEL SIĘ: