Szkoła podstawowa – czerwiec
MAJ 2024

MIKROLEARNING, czyli krótko, prosto, ciekawie, na temat – QUIZY, “PIGUŁKI WIEDZY” na @dobrapolnistka

Trening przed klasówką

Czerwiec 2021

Szkoła podstawowa
Gramatyka: zaimki – ogólne wiadomości

Zadanie 1
Z podanego zdania wypisz zaimek.

Oni spóźnili się na lekcję matematyki.

Zadanie 2
Z podanego zdania wypisz zaimek.

Marysia lubi swoją koleżankę.

Zadanie 3
Z podanego zdania wypisz zaimek.

Ile kosztuje podręcznik do historii?

Zadanie 4
Z podanego zdania wypisz zaimek.

Jak najszybciej dojechać nad morze?

Zadanie 5
Jakie to zaimki?

ja, kto, nich, co

A. przymiotne.
B. rzeczowne.
C. przysłowne.
D. liczebne.

Zadanie 6
Jakie to zaimki?

taka, inny, mój, nasz

A. przymiotne.
B. przysłowne.
C. rzeczowne.
D. liczebne.

Zadanie 7
Jakie to zaimki?

wtedy, tam, gdzie, nigdy

A. rzeczowne.
B. liczebne.
C. przysłowne.
D. rzeczowne.

Zadanie 8
Jakie to zaimki?

tyle, iloma, tylu, ile

A. przymiotne.
B. liczebne.
C. rzeczowne.
D. przysłowne.

Zadanie 9
Do podanych dłuższych form zaimków dopisz ich formy krótsze.

A. ciebie – ……………………..
B. mnie – ……………………..
C. jemu – ……………………..
D. tobie – ……………………
E. jego – …………………….

Zadanie 10
Uzupełnij przysłowia zaimkami.

A. ………….. rano wstaje, …………….. Pan Bóg daje.
B. ………….. praca, ………………. płaca.
C. …………. cię widzą, …………. cię piszą.
D. …………. w marcu dni mglistych, ………….. w żniwa dni dżdżystych.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
oni

Zadanie 2
swoją

Zadanie 3
ile

Zadanie 4
jak

Zadanie 5
B

Zadanie 6
A

Zadanie 7
C

Zadanie 8
B

Zadanie 9
A. cię.
B. mi.
C. mu.
D. ci.
E. go.

Zadanie 10
A. kto, temu.
B. jaka, taka.
C. jak, tak.
D. ile, tyle

PODZIEL SIĘ: