Szkoła podstawowa – lipiec
MAJ 2024

MIKROLEARNING, czyli krótko, prosto, ciekawie, na temat – QUIZY, “PIGUŁKI WIEDZY” na @dobrapolnistka

Trening przed klasówką

Lipiec 2021

Szkoła podstawowa
Gramatyka: przysłówek – ogólne wiadomości

Zadanie 1
Pytania, na które odpowiada przysłówek to

A. jaki?, jak?, gdzie?
B. jak?, gdzie?, kiedy?
C. kiedy?, gdzie?, co?

Zadanie 2
Przysłówek ‘ładnie’ odpowiada na pytanie

A. jaki?
B. jak?
C. co?

Zadanie 3
Przysłówek ‘blisko’ odpowiada na pytanie

A. kiedy?
B. gdzie?
C. jak?

Zadanie 4
Przysłówek ‘jutro’ odpowiada na pytanie

A. co?
B. jak?
C. kiedy?

Zadanie 5
W wypowiedzeniu ‘Wczoraj niedaleko parku miło spędziłam czas’ występują

A. dwa przysłówki.
B. cztery przysłówki.
C. trzy przysłówki.

Zadanie 6
Przysłówek ‘piękniej’ to stopień

A. równy.
B. najwyższy.
C. wyższy.

Zadanie 7
Przysłówek ‘najgorzej’ to stopień

A. najwyższy.
B. równy.
C. wyższy.

Zadanie 8
Przysłówek ‘dobrze’ to stopień

A. wyższy.
B. najwyższy.
C. równy.

Zadanie 9
Przysłówek, który nie podlega stopniowaniu to

A. zawsze.
B. mądrze.
C. tanio.

Zadanie 10
Przysłówek utworzony od rzeczownika ‘zabawa’ to

A. zabawka.
B. zabawny.
C. zabawnie.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
B

Zadanie 2
B

Zadanie 3
B

Zadanie 4
C

Zadanie 5
C

Zadanie 6
C

Zadanie 7
A

Zadanie 8
C

Zadanie 9
A

Zadanie 10
C

PODZIEL SIĘ: