Szkoła podstawowa – sierpień
MAJ 2024

MIKROLEARNING, czyli krótko, prosto, ciekawie, na temat – QUIZY, “PIGUŁKI WIEDZY” na @dobrapolnistka

Trening przed klasówką

Sierpień 2021

Szkoła podstawowa
Gramatyka: czasownik – ogólne wiadomości

Zadanie 1
Wskaż szereg zawierający czasowniki.

A. pisało, idzie, gotowali, śpiewała.
B. śpiewała, idzie, pisało, czytanie.
C. malowanie, czytanie, pisało, śpiewała.

Zadanie 2
Wskaż czasownik: 1 os. lmn. czas przeszły, rodzaj niemęskoosobowy.

A. jechaliśmy.
B. jechałyśmy.
C. jechałyście.

Zadanie 3
Wskaż czasownik dokonany.

A. wręcza.
B. wręczał.
C. wręczył.

Zadanie 4
Wskaż czasownik niedokonany.

A. wyrzuciłem.
B. wyrzucam.
C. wyrzucę.

Zadanie 5
Wskaż czasownik przechodni.

A. myślała.
B. szła.
C. naprawiła.

Zadanie 6
Wskaż czasownik nieprzechodni.

A. patrzył.
B. czytał.
C. podlewał.

Zadanie 7
Wskaż czasownik w trybie oznajmującym.

A. oglądamy.
B. oglądalibyśmy.
C. oglądaj.

Zadanie 8
Wskaż czasownik w trybie przypuszczającym.

A. pieczesz.
B. upiekłbyś.
C. upiecz.

Zadanie 9
Wskaż czasownik w trybie rozkazującym.

A. otwierasz.
B. otworzyłbyś.
C. otwórz.

Zadanie 10
W puste miejsca wpisz poprawne formy czasowników utworzone od czasownika: ‘sprzątać’.

A. Wczoraj Basia ……………………. swój pokój.
B. Basia ………………………………… swój pokój codziennie.
C. Basia jutro będzie ……………………………. swój pokój.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
A

Zadanie 2
B

Zadanie 3
C

Zadanie 4
B

Zadanie 5
C

Zadanie 6
A

Zadanie 7
A

Zadanie 8
B

Zadanie 9
C

Zadanie 10
A. sprzątała.
B. sprząta.
C. sprzątała/sprzątać.

PODZIEL SIĘ: