Szkoła podstawowa – marzec
MAJ 2024
Trening przed klasówką

Marzec 2017

Kształcenie literackie: praca z tekstem: Dorota Terakowska “Władca Lewawu” (fragment)

Przeczytaj tekst, a następnie zaznacz poprawne odpowiedzi.

W pierwszej chwili Bartek sądził, że w jego stronę zmierza wesoła i nadzwyczaj kolorowa grupa dzieci. Dopiero gdy podeszli blisko, ze zdumieniem stwierdził, że to nie dzieci, lecz dorośli. Wyglądali niezwykle! Kobiety przypominały wiotkie, złotowłose księżniczki z ilustrowanych baśni w powiewnych pastelowych sukniach mieniących się wszystkimi kolorami tęczy. Były śliczne. Tak śliczne, że aż nieprawdziwe. Szczególne wrażenie robiły ich wielkie błękitne oczy. Ale były to oczy … lalek; pięknych, kosztownych lalek, jakie niekiedy zdarza się oglądać na wystawach sklepów z zagranicznymi towarami. Bartka ponadto zaskoczył ich wzrost. Sięgały mu najwyżej po pachy. Jemu, trzynastoletniemu chłopcu! Mężczyźni byli niewiele wyżsi, równie piękni, subtelni, ubrani nie mniej barwnie. A dzieci… Dzieci sięgały Bartkowi nieco powyżej kolan!

Zadanie 1
W powyższym fragmencie osoba wypowiada się

A. w 1 osobie liczby pojedynczej.
B. w 1 osobie liczby mnogiej.
C. w 3 osobie liczby pojedynczej.

Zadanie 2
Powyższy fragment jest przykładem

A. utworu epickiego.
B. utworu lirycznego.
C. utworu dramatycznego.

Zadanie 3
Bohaterowie, o których mowa w utworze to

A. Bartek, kobiety, mężczyźni.
B. kobiety, mężczyźni, dzieci, Bartek.
C. Bartek, kobiety, starcy, mężczyźni.

Zadanie 4
Ludzi, których spotkał chłopiec byli

A. wysocy i piękni.
B. wysocy i brzydcy.
C. niscy i piękni.

Zadanie 5
Suknie bohaterek były

A. pastelowe.
B. złote.
C. błękitne.

Zadanie 6
Wyraz ‘wyżsi’ to

A. przymiotnik w stopniu równym.
B. przysłówek w stopniu najwyższym.
C. przymiotnik w stopniu wyższym.

Zadanie 7
Wypowiedzenie ‘Były śliczne’ to

A. równoważnik zdania.
B. zdanie pojedyncze nierozwinięte.
C. zdanie pojedyncze rozwinięte.

Zadanie 8
Wyraz ‘lecz’ to

A. przyimek.
B. spójnik.
C. zaimek.

Zadanie 9
Wyrażenie ‘złotowłose księżniczki” to

A. przenośnia.
B. onomatopeja.
C. epitet.

Zadanie 10
Nastrój powyższego fragmentu jest

A. niecodzienny.
B. zwyczajny.
C. ponury.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
C

Zadanie 2
A

Zadanie 3
B

Zadanie 4
C

Zadanie 5
A

Zadanie 6
C

Zadanie 7
B

Zadanie 8
B

Zadanie 9

C
Zadanie 10
A
……………………………………………………………………………………………………………………………………

Kształcenie językowe: funkcja ‘i’

Zadanie 1
Przyporządkuj poniższe wyrazy do odpowiednich punktów.

igloo, cienie, miska, cisza, widok, miara, Irena, igła, siodło, Ignacy, dziadek, wigwam

A. ‘i’ oznacza tylko samogłoskę:
B. ‘i’ oznacza tylko zmiękczenie:
C. ‘i’ oznacza samogłoskę oraz zmiękczenie poprzedzającej ją spółgłoski:

Zadanie 2
Policz litery i głoski w poniższych wyrazach.

A. ciepło –
B. książka –
C. biblioteka –
D. wizyta –
E. babcia –

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
A. ‘i’ oznacza tylko samogłoskę: igloo, Irena, igła, Ignacy.
B. ‘i’ oznacza tylko zmiękczenie: cienie, miara, siodło, dziadek.
C. ‘i’ oznacza samogłoskę oraz zmiękczenie poprzedzającej ją spółgłoski: miska, cisza, widok,
wigwam.

Zadanie 2
A. ciepło – 6 liter, 5 głosek.
B. książka – 7 liter, 6 głosek.
C. biblioteka – 10 liter, 8 głosek.
D. wizyta – 6 liter, 5 głosek.
E. babcia – 6 liter, 5 głosek.
……………………………………………………………………………………………………………………………………

Ortografia: pisownia ‘rz’ po spółgłoskach: p, b, k, g, d, t, ch, j, w

Zadanie 1
Z podanego szeregu wypisz wyrazy nazywające rośliny, zwierzęta, przedmioty.

MODRZEWTRZMIELBRZOZAPRZEPIÓRKAWRZOSGRZEBIEŃKRZESŁO
CHRZĄSZCZ

A. rośliny –
B. zwierzęta –
C. przedmioty –

Zadanie 2
Ułóż alfabetycznie wyrazy z ćwiczenia 1.

Zadanie 3
Podane wyrazy wpisz do odpowiednich kolumn.

A. rzeczowniki –
B. przymiotniki –

brzeg, wrześniowy, przyrodniczy, chrzan, brzegowy, wrzesień, drzewo, przyroda, grzeczność, krzaczasty, chrzanowy, krzak, grzeczny, drzewny

Zadanie 4
W puste miejsca wpisz odpowiednie wyrazy.

Pszczyna, pszczoły, bukszpan, kszyk, pszenica, kształt, wszyscy

A. …………………………….. wytwarzają miód.
B. …………………………….. to miasto w południowej Polsce.
C. …………………………….. to zboże uprawiane na wszystkich kontynentach.
D. …………………………….. to ozdobny krzew o ciemnozielonych liściach.
E. ……………………………… to ptak wędrowny.
F. ……………………………… to inaczej ogół.
G. ……………………………… to zewnętrzny wygląd przedmiotu.

Zadanie 5
Do podanych przymiotników w stopniu równym dopisz formy w stopniu wyższym i najwyższym.

A. duży –
B. dobry –
C. biedny –
D. krótki –
E. prosty –

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
A. rośliny – modrzew, brzoza, wrzos.
B. zwierzęta – trzmiel, przepiórka, chrząszcz.
C. przedmioty – grzebień, krzesło.

Zadanie 2
brzoza, chrząszcz, grzebień, krzesło, modrzew, przepiórka, trzmiel, wrzos

Zadanie 3
A. rzeczowniki – brzeg, chrzan, wrzesień, drzewo, przyroda, grzeczność, krzak.
B. przymiotniki – wrześniowy, przyrodniczy, brzegowy, krzaczasty, chrzanowy, grzeczny, drzewny.

Zadanie 4
Pszczyna, pszczoła, bukszpan, kszyk, pszenica, kształt, wszyscy

A. pszczoły wytwarzają miód.
B. Pszczyna to miasto w południowej Polsce.
C. pszenica to zboże uprawiane na wszystkich kontynentach.
D. bukszpan to ozdobny krzew o ciemnozielonych liściach.
E. kszyk to ptak wędrowny.
F. wszyscy to inaczej ogół.
G. kształt to zewnętrzny wygląd przedmiotu.

Zadanie 5
A. duży – większy, największy.
B. dobry – lepszy, najlepszy.
C. biedny – biedniejszy, najbiedniejszy.
D. krótki – krótszy, najkrótszy.
E. prosty – prostszy, najprostszy.