Szkoła podstawowa – wrzesień
MAJ 2024

MIKROLEARNING, czyli krótko, prosto, ciekawie, na temat – QUIZY, “PIGUŁKI WIEDZY” na @dobrapolnistka

Trening przed klasówką

Wrzesień 2021

Szkoła podstawowa
Literatura: Joanna Kulmowa “Słoneczniki” – praca z tekstem

Joanna Kulmowa
“Słoneczniki”

Słoneczniki na mojej grządce
przez dzień cały obracają słońcem.

Kiedy słońce za lasem drzemie
wyciągają je za uszy –
promienie.

Później tarczę zadzierają do góry –
każą słońcu przeganiać chmury.

Później same przeganiają słońce,
żeby sobie poszło,
bo są śpiące.
Wtedy słońce posłusznie znika,
żeby wzejść
na pierwszy rozkaz
słonecznika.

Zadanie 1
Wiersz został napisany przez

A. Joannę Kulmową.
B. Jolantę Kulmową.
C. Jadwigę Kulmową.

Zadanie 2
Utwór jest zatytułowany

A. “Słonecznik”.
B. “Słoneczniki”.
C. “Słonecznie”.

Zadanie 3
Wiersz ma budowę

A. stychiczną.
B. stroficzną.
C. obie odpowiedzi są poprawne.

Zadanie 4
W każdej zwrotce jest

A. różna ilość wersów.
B. taka sama ilość wersów.
C. równa ilość wyrazów.

Zadanie 5
Słońce i słoneczniki zostały zestawione na zasadzie

A. kontrastu.
B. podobieństwa.
C. przeciwieństwa.

Zadanie 6
Jakie cechy zostały nadane słonecznikom? Jaki to środek poetycki?

A. onomatopeja.
B. uosobienie.
C. apostrofa.

Zadanie 7
Wskaż poprawny podział na sylaby

A. słon-ecz-ni-ki.
B. sł-one-czni-ki.
C. sło-necz-ni-ki.

Zadanie 8
‘Słoneczniki’ to

A. rzeczownik pospolity, ożywiony.
B. rzeczownik własny, nieożywiony.
C. rzeczownik pospolity, nieożywiony.

Zadanie 9
Wskaż rzeczownik utworzony od czasownika ‘drzemać’.

A. drzemka.
B. spanie.
C. letarg.

Zadanie 10
W wypowiedzeniu ‘Wtedy słońce posłusznie znika’ podkreślony wyraz jest A/B i pełni funkcję C/D.

A. przymiotnikiem. C. okolicznika.
B. przysłówkiem. D. przydawki.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
A

Zadanie 2
B

Zadanie 3
B

Zadanie 4
A

Zadanie 5
B

Zadanie 6
B

Zadanie 7
C

Zadanie 8
C

Zadanie 9
A

Zadanie 10
B C

PODZIEL SIĘ: