Szkoła podstawowa – grudzień
MAJ 2024

MIKROLEARNING, czyli krótko, prosto, ciekawie, na temat – QUIZY, “PIGUŁKI WIEDZY” na @dobrapolnistka

Trening przed klasówką

Grudzień 2021

Szkoła podstawowa
Gramatyka: przydawka – ogólne wiadomości

Zadanie 1
Przydawka zazwyczaj jest określeniem

A. rzeczownika.
B. przymiotnika.
C. czasownika.

Zadanie 2
Przydawka oznacza

A. cechę podmiotu lirycznego.
B. cechę kogoś lub czegoś.
C. właściwość narratora.

Zadanie 3
O przydawkę nie zapytamy

A. ile?, czego?, z czego?
B. jaki?, który?, czyj?
C. skąd?, dokąd?, którędy?

Zadanie 4
W wypowiedzeniu ‘Brązowe liście spadły z drzew’ wyróżniona przydawka jest wyrażona

A. rzeczownikiem.
B. imiesłowem przymiotnikowym.
C. przymiotnikiem.

Zadanie 5
W wypowiedzeniu ‘ Kasia kupiła trzy pączki’ wyróżniona przydawka jest wyrażona

A. liczebnikiem porządkowym.
B. rzeczownikiem.
C. liczebnikiem głównym.

Zadanie 6
W wypowiedzeniu ‘ Wzruszonych artystów oklaskiwała publiczność’ wyróżniona przydawka jest wyrażona

A. imiesłowem przymiotnikowym czynnym.
B. imiesłowem przymiotnikowym biernym.
C. przymiotnikiem.

Zadanie 7
W wypowiedzeniu ‘ Moje książki są oprawione’ wyróżniona przydawka jest wyrażona

A. zaimkiem rzeczownym.
B. zaimkiem przymiotnym.
C. zaimkiem przysłownym.

Zadanie 8
W wypowiedzeniu ‘Wuj Henio był w kinie’ wyróżniona przydawka jest wyrażona

A. rzeczownikiem w mianowniku.
B. rzeczownikiem w bierniku.
C. rzeczownikiem w wołaczu.

Zadanie 9
W wypowiedzeniu ‘Ogon kota był puszysty’ wyróżniona przydawka jest wyrażona

A. rzeczownikiem w dopełniaczu.
B. rzeczownikiem w celowniku.
C. rzeczownikiem w miejscowniku.

Zadanie 10
W wypowiedzeniu ‘Lubię naleśniki z marmoladą‘ wyróżniona przydawka jest wyrażona

A. rzeczownikiem.
B. przyimkiem.
C. wyrażeniem przyimkowym.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
A

Zadanie 2
B

Zadanie 3
C

Zadanie 4
C

Zadanie 5
C

Zadanie 6
B

Zadanie 7
B

Zadanie 8
A

Zadanie 9
A

Zadanie 10
C

PODZIEL SIĘ: