Szkoła podstawowa – styczeń
MAJ 2024

MIKROLEARNING, czyli krótko, prosto, ciekawie, na temat – QUIZY, “PIGUŁKI WIEDZY” na @dobrapolnistka

Trening przed klasówką

Styczeń 2022

Szkoła podstawowa
Gramatyka: okolicznik – ogólne wiadomości

Zadanie 1
Okolicznik zazwyczaj jest określeniem

A. rzeczownika.
B. przymiotnika.
C. czasownika.

Zadanie 2
Okolicznik informuje o okolicznościach

A. działania podmiotu lirycznego.
B. wykonywania czynności.
C. działania narratora.

Zadanie 3
O okolicznik nie zapytamy

A. jaki?, jaka?, jakie?
B. jak?, gdzie?, kiedy?
C. skąd?, dokąd?, którędy?

Zadanie 4
W wypowiedzeniu ‘Ławka stoi w parku‘ wyróżnione wyrażenie jest okolicznikiem

A. miejsca.
B. czasu.
C. sposobu.

Zadanie 5
W wypowiedzeniu ‘Wczoraj byłem w kinie’ wyróżniony wyraz jest okolicznikiem

A. przyczyny.
B. czasu.
C. celu.

Zadanie 6
W wypowiedzeniu ‘Odwołano zawody sportowe z powodu ulewy‘ wyróżnione wyrażenie jest okolicznikiem

A. warunku.
B. przyczyny.
C. przyzwolenia.

Zadanie 7
W wypowiedzeniu ‘Marek poszedł po mleko‘ wyróżnione wyrażenie jest okolicznikiem

A. celu.
B. miejsca.
C. czasu.

Zadanie 8
W wypowiedzeniu ‘Karol szybko idzie do szkoły’ wyróżniony wyraz jest okolicznikiem

A. warunku.
B. przyczyny.
C. sposobu.

Zadanie 9
W wypowiedzeniu ‘W razie upału pij dużo wody’ wyróżnione wyrażenie jest okolicznikiem

A. miejsca.
B. celu.
C. warunku.

Zadanie 10
W wypowiedzeniu ‘Poszli do kina mimo śnieżycy‘ wyróżnione wyrażenie jest okolicznikiem

A. przyzwolenia.
B. przyczyny.
C. warunku.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
C

Zadanie 2
B

Zadanie 3
A

Zadanie 4
A

Zadanie 5
B

Zadanie 6
B

Zadanie 7
A

Zadanie 8
C

Zadanie 9
C

Zadanie 10
A

PODZIEL SIĘ: