Szkoła podstawowa – luty
MAJ 2024

MIKROLEARNING, czyli krótko, prosto, ciekawie, na temat – QUIZY, “PIGUŁKI WIEDZY” na @dobrapolnistka

Trening przed klasówką

Luty 2022

Szkoła podstawowa
Gramatyka: dopełnienie – ogólne wiadomości.

Zadanie 1
Dopełnienie jest zazwyczaj określeniem

A. czasownika.
B. rzeczownika.
C. przymiotnika.

Zadanie 2
W wypowiedzeniu ‘Uczennica zapomniała zeszytu‘ wyróżnione dopełnienie jest wyrażone

A. rzeczownikiem w celowniku.
B. przymiotnikiem w dopełniaczu.
C. rzeczownikiem w dopełniaczu.

Zadanie 3
W wypowiedzeniu ‘Michał zobaczył go w parku’ wyróżnione dopełnienie jest wyrażone

A. zaimkiem w bierniku.
B. liczebnikiem w bierniku.
C. rzeczownikiem w bierniku.

Zadanie 4
W wypowiedzeniu ‘Marzena rozmawiała o urodzinach‘ wyróżnione dopełnienie jest wyrażone

A. wyrażeniem przyimkowym w dopełniaczu.
B. rzeczownikiem w miejscowniku.
C. wyrażeniem przyimkowym w miejscowniku.

Zadanie 5
W wypowiedzeniu ‘Krzysztof odwiedził wczoraj znajomego‘ wyróżnione dopełnienie jest wyrażone

A. przymiotnikiem w dopełniaczu.
B. przymiotnikiem w bierniku.
C. rzeczownikiem w bierniku.

Zadanie 6
W wypowiedzeniu ‘Nie przeszkadzano zdającym egzamin’ wyróżnione dopełnienie jest wyrażone

A. imiesłowem przymiotnikowym biernym w celowniku.
B. imiesłowem przymiotnikowym czynnym w celowniku.
C. przymiotnikiem w celowniku.

Zadanie 7
W wypowiedzeniu ‘W konkursie trzem przyznano nagrody główne’ wyróżnione dopełnienie jest wyrażone

A. liczebnikiem głównym w celowniku.
B. liczebnikiem porządkowym w celowniku.
C. liczebnikiem zbiorowym w celowniku.

Zadanie 8
W wypowiedzeniu ‘Znaleziono schowanego w kryjówce kota’ wyróżnione dopełnienie jest wyrażone

A. imiesłowem przymiotnikowym biernym w bierniku.
B. imiesłowem przymiotnikowym czynnym w bierniku.
C. przymiotnikiem w bierniku.

Zadanie 9
W wypowiedzeniu ‘Postanowił pojechać na długą wycieczkę’ wyróżnione dopełnienie jest wyrażone

A. czasownikiem.
B. równoważnikiem.
C. bezokolicznikiem.

Zadanie 10
W wypowiedzeniu ‘Babcia ugotowała obiad‘ wyróżnione dopełnienie w stronie biernej

A. stanie się podmiotem.
B. pozostanie dopełnieniem.
C. stanie się przydawką.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
A

Zadanie 2
C

Zadanie 3
A

Zadanie 4
C

Zadanie 5
B

Zadanie 6
B

Zadanie 7
A

Zadanie 8
A

Zadanie 9
C

Zadanie 10
A

PODZIEL SIĘ: