Szkoła podstawowa – marzec
MAJ 2024

MIKROLEARNING, czyli krótko, prosto, ciekawie, na temat – QUIZY, “PIGUŁKI WIEDZY” na @dobrapolnistka

Trening przed klasówką

Marzec 2022

Szkoła podstawowa
Gramatyka: podmiot – ogólne wiadomości

Zadanie 1
Podmiot nazywa

A. czynność wykonywaną przez kogoś.
B. wykonawcę czynności, którą określa orzeczenie.
C. cechę bądź właściwość kogoś.

Zadanie 2
W wypowiedzeniu ‘Chłopiec grał w piłkę’ wyróżniony wyraz jest podmiotem A/B wyrażonym C/D.

A. logicznym.
B. gramatycznym.
C. rzeczownikiem.
D. przymiotnikiem.

Zadanie 3
W wypowiedzeniu ‘Syty głodnego nie zrozumie’ wyróżniony wyraz jest podmiotem A/B wyrażonym C/D.

A. gramatycznym.
B. logicznym.
C. rzeczownikiem.
D. przymiotnikiem.

Zadanie 4
W wypowiedzeniu ‘Pięciu macha rękami’ wyróżniony wyraz jest podmiotem A/B wyrażonym C/D.

A. gramatycznym.
B. logicznym.
C. liczebnikiem.
D. przymiotnikiem.

Zadanie 5
W wypowiedzeniu ‘Ja nie mam czasu’ wyróżniony wyraz jest podmiotem A/B wyrażonym C/D.

A. logicznym.
B. gramatycznym.
C. zaimkiem.
D. rzeczownikiem.

Zadanie 6
W wypowiedzeniu ‘W rzece przybyło wody‘ wyróżniony wyraz jest podmiotem A/B wyrażonym C/D.

A. gramatycznym.
B. logicznym.
C. rzeczownikiem.
D. przysłówkiem.

Zadanie 7
W wypowiedzeniu ‘Nie ma jej w szkole’ wyróżniony wyraz jest podmiotem A/B wyrażonym C/D.

A. logicznym.
B. gramatycznym.
C. zaimkiem.
D. przymiotnikiem.

Zadanie 8
W wypowiedzeniu ‘Przeczytali ciekawą książkę’ występuje podmiot domyślny

A. One.
B. Oni.
C. Ona.

Zadanie 9
W wypowiedzeniu ‘Kasia, Basia i Zosia poszły do kina’ wyróżnione wyrazy są podmiotem A/B wyrażonym C/D.

A. szeregowym.
B. nieokreślonym.
C. rzeczownikami pospolitymi.
D. rzeczownikami własnymi.

Zadanie 10
W wypowiedzeniu ‘Mama wraz z córką pojechały na wycieczkę’ podkreślone wyrazy są podmiotem A/B wyrażonym C/D.

A. szeregowym.
B. towarzyszącym.
C. rzeczownikiem.
D. rzeczownikiem z wyrażeniem przyimkowym.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
B

Zadanie 2
B C

Zadanie 3
A D

Zadanie 4
A C

Zadanie 5
B C

Zadanie 6
B C

Zadanie 7
A C

Zadanie 8
B

Zadanie 9
A D

Zadanie 10
B D

PODZIEL SIĘ: