Szkoła podstawowa – kwiecień
MAJ 2024

MIKROLEARNING, czyli krótko, prosto, ciekawie, na temat – QUIZY, “PIGUŁKI WIEDZY” na @dobrapolnistka

Trening przed klasówką

Kwiecień 2022

Szkoła podstawowa
Gramatyka: orzeczenie – ogólne wiadomości

Zadanie 1
Orzeczenie określa

A. czynność, którą wykonuje podmiot.
B. wykonawcę czynności.
C. cechę bądź właściwość kogoś.

Zadanie 2
W wypowiedzeniu ‘Pies głośno szczeka‘ wyróżniony wyraz to orzeczenie A/B, wyrażone C/D.

A. imienne.
B. czasownikowe
C. formą osobową.
D. formą nieosobową.

Zadanie 3
W wypowiedzeniu ‘W parku znaleziono książkę’ wyróżniony wyraz to orzeczenie A/B, wyrażone C/D.

A. czasownikowe.
B. imienne.
C. formą nieosobową.
D. formą osobową.

Zadanie 4
W wypowiedzeniu ‘Kacper zostanie aktorem‘ wyróżnione wyrażenie to orzeczenie A/B, gdzie funkcję orzecznika pełni C/D.

A. imienne.
B. czasownikowe.
C. rzeczownik.
D. zaimek.

Zadanie 5
W wypowiedzeniu ‘Sportowiec stał się sławny‘ wyróżnione wyrażenie to A/B, gdzie funkcję orzecznika pełni C/D.

A. czasownikowe.
B. imienne.
C. imiesłów przymiotnikowy bierny.
D. przymiotnik.

Zadanie 6
W wypowiedzeniu ‘Kasia nie jest tobą‘ wyróżnione wyrażenie to A/B, gdzie funkcję orzecznika pełni C/D.

A. imienne.
B. czasownikowe.
C. zaimek.
D. rzeczownik.

Zadanie 7
W wypowiedzeniu ‘Na mecie był pierwszy‘ wyróżnione wyrażenie to A/B, gdzie funkcję orzecznika pełni C/D.

A. imienne.
B. czasownikowe.
C. liczebnik.
D. przymiotnik.

Zadanie 8
W wypowiedzeniu ‘Filiżanka jest z porcelany‘ wyróżnione wyrażenie to A/B, gdzie funkcję orzecznika pełni C/D.

A. czasownikowe.
B. imienne.
C. rzeczownik.
D. wyrażenie przyimkowe.

Zadanie 9
W wypowiedzeniu ‘Na wycieczce było przyjemnie‘ wyróżnione wyrażenie to A/B, gdzie funkcję orzecznika pełni C/D.

A. czasownikowe.
B. imienne.
C. przymiotnik.
D. przysłówek.

Zadanie 10
W wypowiedzeniu ‘Chłopiec był uśmiechnięty‘ wyróżnione wyrażenie to A/B, gdzie funkcję orzecznika pełni C/D.

A. imienne.
B. czasownikowe.
C. imiesłów przymiotnikowy bierny.
D. imiesłów przymiotnikowy czynny.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
A

Zadanie 2
B C

Zadanie 3
A C

Zadanie 4
A C

Zadanie 5
B D

Zadanie 6
A C

Zadanie 7
A C

Zadanie 8
B D

Zadanie 9
B D

Zadanie 10
A C

PODZIEL SIĘ: