Szkoła podstawowa – kwiecien
MAJ 2024
Trening przed klasówką

Kwiecień 2017

Kształcenie literackie: Adaś Cisowski – znajomość losów bohatera

Zadanie 1
Adaś Cisowski to bohater powieści

A. Kornela Makuszyńskiego “Szatan z szóstej klasy”.
B. Korneliusza Makuszyńskiego “Szatan z siódmej klasy”.
C. Kornela Makuszyńskiego “Szatan z siódmej klasy”.

Zadanie 2
Rodzina Adasia Cisowskiego składała się

A. z rodziców i czworga starszego rodzeństwa.
B. z rodziców i z czworga młodszego rodzeństwa.
C. z rodziców, z dwojga młodszego i dwojga starszego rodzeństwa.

Zadanie 3
Adaś Cisowski był uczniem

A. siódmej klasy gimnazjum.
B. siódmej klasy podstawówki.
C. siódmej klasy liceum.

Zadanie 4
Adaś Cisowski odkrył system, według którego

A. historyk zadawał uczniom prace domowe.
B. historyk organizował wycieczki edukacyjne.
C. historyk wzywał uczniów do odpowiedzi.

Zadanie 5
Adaś Cisowski rozwiązał

A. problem zaginionego wiecznego pióra.
B. zaginionych pieniędzy w spółdzielni uczniowskiej.
C. obydwie odpowiedzi są poprawne.

Zadanie 6

Adaś Cisowski zakochał się

A. w Wandzie Gąsowskiej.
B. w Ewie Gąsowskiej.
C. w Hani Gąsowskiej.

Zadanie 7
Zaznacz szereg zawierający cechy Adasia Cisowskiego

A. inteligentny, zarozumiały, odważny, koleżeński.
B. inteligentny, odważny, koleżeński, dobrze wychowany.
C. egoista, inteligentny, odważny, koleżeński.

Zadanie 8
Skarbem odkrytym przez Adasia były

A. diamenty, rubiny.
B. diamenty, złote monety.
C. złote monety, rubiny.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
C

Zadanie 2
B

Zadanie 3
A

Zadanie 4
C

Zadanie 5
C

Zadanie 6
A

Zadanie 7
B

Zadanie 8
A
……………………………………………………………………………………………………………………………………

Kształcenie językowe: głoski dźwięczne

Zadanie 1
W podanych wyrazach podkreśl głoski dźwięczne

A. brzoza.
B. dziubek.
C. gęś.
D. drzwi.
E. rowerek.

Zadanie 2
Głoski z zadania 1. wpisz do odpowiednich punktów

A. samogłoski –
B. spółgłoski –

Zadanie 3
Odgadnij znaczenia wyrazów.

A. ł ….. ….. ….. ….. – stoi w sali lekcyjnej lub w parku.
B. w ….. ….. ….. – nieprzyjaciel.
C. z ….. …… ….. …… …… – głębokie zamyślenie.
D. ż ….. ….. ….. – należy do rodziny płazów.
E. dż ….. ….. – może być truskawkowy.

Zadanie 4
Zaznacz szereg, w którym występują wyłącznie głoski dźwięczne

A. ż, z, b, p, k.
B. w, g, e, i, d.
C. a, b, d, f, t.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
A. brzoza.
B. dziubek.
C.ś.
D. drzwi.
E. rowerek.

Zadanie 2
A. samogłoski – o, a, u, e, ę, i
B. spółgłoski- pozostałe

Zadanie 3
A. ławka.
B. wróg.
C. zaduma.
D. żaba.
E. dżem.

Zadanie 4
B