Szkoła podstawowa – listopad
MAJ 2024

MIKROLEARNING, czyli krótko, prosto, ciekawie, na temat – QUIZY, “PIGUŁKI WIEDZY” na @dobrapolnistka

Trening przed klasówką

Listopad 2022

Szkoła podstawowa
Gramatyka: głoski miękkie – ogólne wiadomości

Zadanie 1
Głoski miękkie to

A. samogłoski.
B. spółgłoski.
C. samogłoski i spółgłoski.

Zadanie 2
Znakiem miękkości może być

A. tylko kreseczka nad literą.
B. tylko litera ‘i’.
C. kreseczką na literą lub litera ‘i’.

Zadanie 3
W wyrazie oziębły głoska miękka

A. znajduje się przed samogłoską, a jej znakiem miękkości jest litera ‘i’.
B. znajduje się po spółgłosce, a jej znakiem miękkości jest litera ‘i’.
C. znajduje się przed samogłoską, a jej znakiem miękkości jest kreseczka nad literą.

Zadanie 4
W wyrazie źle głoska miękka

A. znajduje się przed samogłoską, a jej znakiem miękkości jest kreseczka nad literą.
B. znajduje się przed spółgłoską, a jej znakiem miękkości jest kreseczka nad literą.
C. znajduje się przed spółgłoską, a jej znakiem miękkości jest litera ‘i’.

Zadanie 5
W wyrazie słoń głoska miękka

A. znajduje się na końcu wyrazu, a jej znakiem miękkości jest litera ‘i’.
B. znajduje się po spółgłosce, a jej znakiem miękkości jest kreseczka na literą.
C. znajduje się na końcu wyrazu, a jej znakiem miękkości jest kreseczka nad literą.

Zadanie 6
Wskaż wyraz, który nie pasuje do pozostałych

A. kozioł.
B. zaćma.
C. bańka.

Zadanie 7
Wskaż wyraz, który nie pasuje do pozostałych

A. silny.
B. źrebak.
C. ciekawy.

Zadanie 8
Wskaż wyraz, który nie pasuje do pozostałych

A. pisk.
B. siano.
C. koń.

Zadanie 9
W wyrazie śpioch

A. jest jedna głoska miękka.
B. są trzy głoski miękkie.
C. są dwie głoski miękkie.

Zadanie 10
W wyrazie dziecko

A. są dwie głoski miękkie.
B. są trzy głoski miękkie.
C. jest jedna głoska miękka.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
B

Zadanie 2
C

Zadanie 3
A

Zadanie 4
B

Zadanie 5
C

Zadanie 6
A

Zadanie 7
B

Zadanie 8
C

Zadanie 9
C

Zadanie 10
C

PODZIEL SIĘ: