Szkoła podstawowa – grudzień
MAJ 2024

MIKROLEARNING, czyli krótko, prosto, ciekawie, na temat – QUIZY, “PIGUŁKI WIEDZY” na @dobrapolnistka

Trening przed klasówką

Grudzień 2022

Szkoła podstawowa
Gramatyka: głoski dźwięczne i bezdźwięczne – ogólne wiadomości

Zadanie 1
Głoski wyłącznie dźwięczne to

A. samogłoski.
B. spółgłoski.
C. obie odpowiedzi są poprawne.

Zadanie 2
W wyrazie podłoga mamy

A. trzy spółgłoski dźwięczne.
B. cztery spółgłoski dźwięczne.
C. dwie spółgłoski dźwięczne.

Zadanie 3
W wyrazie marmolada mamy

A. sześć spółgłosek dźwięcznych.
B. cztery spółgłoski dźwięczne.
C. pięć spółgłosek dźwięcznych.

Zadanie 4
W wyrazie rower mamy

A. pięć głosek dźwięcznych.
B. trzy głoski dźwięczne.
C. dwie głoski dźwięczne.

Zadanie 5
W wyrazie walizka mamy

A. trzy głoski dźwięczne.
B. cztery głoski dźwięczne.
C. pięć głosek dźwięcznych.

Zadanie 6
W wyrazie cebula mamy

A. jedną spółgłoskę bezdźwięczną.
B. dwie spółgłoski bezdźwięczne.
C. cztery spółgłoski bezdźwięczne.

Zadanie 7
W wyrazie papuga mamy

A. trzy spółgłoski bezdźwięczne.
B. dwie spółgłoski bezdźwięczne.
C. jedną spółgłoskę bezdźwięczną.

Zadanie 8
W wyrazie kokarda mamy

A. dwie spółgłoski bezdźwięczne.
B. trzy spółgłoski bezdźwięczne.
C. cztery spółgłoski bezdźwięczne.

Zadanie 9
Wskaż wyraz, który nie pasuje do pozostałych.

A. foka.
B. koc.
C. bagaż.

Zadanie 10
Wskaż wyraz, który nie pasuje do pozostałych.

A. żona.
B. sos.
C. dźwig.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
A

Zadanie 2
A

Zadanie 3
C

Zadanie 4
A

Zadanie 5
C

Zadanie 6
A

Zadanie 7
B

Zadanie 8
A

Zadanie 9
C

Zadanie 10
B

PODZIEL SIĘ: