Szkoła podstawowa – marzec
MAJ 2024

MIKROLEARNING, czyli krótko, prosto, ciekawie, na temat – QUIZY, “PIGUŁKI WIEDZY” na @dobrapolnistka

Trening przed klasówką

Marzec 2023

Szkoła podstawowa
Gramatyka: rzeczownik – ogólne wiadomości

Zadanie 1
Rzeczownik szkoła należy do tej samej kategorii co rzeczownik

A. ołówek.
B. łyżka.
C. park.
D. telefon.

Zadanie 2
Rzeczownik różniący się formą przypadka od pozostałych to

A. koleżankę.
B. stokrotką.
C. psem.
D. obrazem.

Zadanie 3
W wypowiedzeniu Nie mam tych dokumentów rzeczownik dokumentów ma formę

A. biernika.
B. dopełniacza.
C. miejscownika.
D. narzędnika.

Zadanie 4
Rzeczownik źrebię w liczbie pojedynczej ma ten sam rodzaj co rzeczownik

A. gęś.
B. klacz.
C. kura .
D. kurczę.

Zadanie 5
Rzeczownik lekarze ma rodzaj

A. męski.
B. męskoosobowy.
C. niemęskoosobowy.
D. żeński.

Zadanie 6
Który rzeczownik można określić jako: żywotny, nieosobowy, pospolity?

A. tulipan.
B. piekarz.
C. pszczoła.
D. tapeta.

Zadanie 7
Rzeczownik utworzony od czasownika rysować to

A. rysowanie.
B. narysowany.
C. rysowany.
D. rysunkowy.

Zadanie 8
Tylko liczbę mnogą ma rzeczownik

A. bluzka.
B. sweter.
C. koszula.
D. spodnie.

Zadanie 9
Tylko liczbę pojedynczą ma rzeczownik

A. finansjera.
B. ulewa.
C. książka.
D. mapa.

Zadanie 10
Rzeczownikiem nieodmiennym jest

A. radio.
B. odważnik.
C. menu.
D. miasto.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
C

Zadanie 2
A

Zadanie 3
B

Zadanie 4
D

Zadanie 5
B

Zadanie 6
C

Zadanie 7
A

Zadanie 8
D

Zadanie 9
A

Zadanie 10
C

PODZIEL SIĘ: