Szkoła podstawowa – kwiecień
MAJ 2024

MIKROLEARNING, czyli krótko, prosto, ciekawie, na temat – QUIZY, “PIGUŁKI WIEDZY” na @dobrapolnistka

Trening przed klasówką

Kwiecień 2023

Szkoła podstawowa
Gramatyka: przymiotnik – ogólne wiadomości

Zadanie 1
Przymiotnik odpowiada na pytania

A. kto? co? jaki?
B. jaki? jaka? jak?
C. jaki? jaka? jakie?

Zadanie 2
Przymiotnikiem nie jest wyraz

A. młodość.
B. twardy.
C. kolorowe.

Zadanie 3
O przymiotnik elegancka zapytamy tak samo jak o wyraz

A. elokwentny.
B. wykwintna.
C. entuzjastyczne.

Zadanie 4
Przymiotnik serdecznemu występuje w tym samym przypadku co rzeczownik

A .tata
B. tatą.
C. tacie.

Zadanie 5
Przymiotnik wraz z rzeczownikiem wesoła dziewczynka ma ten sam rodzaj co

A. szmaragdowa bransoletka.
B. dzielny rycerz.
C. duże okno.

Zadanie 6
Przymiotnik wraz z rzeczownikiem podróżnicze książki ma ten sam rodzaj co

A. waleczni królowie.
B. historyczne opowiadania.
C. kolorowy witraż.

Zadanie 7
Przymiotnik bardziej samodzielna to przykład stopniowania

A. opisowego.
B. prostego regularnego.
C. prostego nieregularnego.

Zadanie 8
Przymiotnik najlepszy to przykład stopniowania

A. prostego regularnego.
B. prostego nieregularnego.
C. opisowego.

Zadanie 9
Przymiotnik cięższy to przykład stopniowania

A. prostego regularnego.
B. opisowego.
C. prostego nieregularnego.

Zadanie 10
Przymiotnik, który nie podlega stopniowaniu to

A. metalowy.
B. melodyjny.
C. niski.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
C

Zadanie 2
A

Zadanie 3
B

Zadanie 4
C

Zadanie 5
A

Zadanie 6
B

Zadanie 7
A

Zadanie 8
B

Zadanie 9
A

Zadanie 10
A

PODZIEL SIĘ: