Szkoła podstawowa – czerwiec
MAJ 2024

MIKROLEARNING, czyli krótko, prosto, ciekawie, na temat – QUIZY, “PIGUŁKI WIEDZY” na @dobrapolnistka

Trening przed klasówką

Czerwiec 2023

Szkoła podstawowa
Gramatyka: liczebnik – ogólne informacje

Zadanie 1
Liczebnik nazywa

A. cechy osób, zwierząt, roślin, pojęć.
B. liczbę lub kolejność osób, rzeczy, zwierząt, roślin.
C. przedmioty, osoby, rośliny, zwierzęta, zjawiska lub pojęcia.

Zadanie 2
Liczebnik odpowiada na pytania

A. ile?, który? (która?, które?) z kolei.
B. jaki?, jaka?, jakie?
C. kto?, co?

Zadanie 3
W wypowiedzeniu ‘Zosia kupiła dziesięć czekoladowych rożków’ występuje liczebnik

A. główny.
B. zbiorowy.
C. porządkowy.

Zadanie 4
W wypowiedzeniu ‘Kasia mieszka na trzecim piętrze’ występuje liczebnik

A. zbiorowy.
B. główny.
C. porządkowy.

Zadanie 5
W wypowiedzeniu ‘Dwadzieścioro uczniów pojechało na wycieczkę’ występuje liczebnik

A. główny.
B. porządkowy.
C. zbiorowy.

Zadanie 6
W wypowiedzeniu ‘Do mąki należy dodać jedną drugą kostki masła’ występuje liczebnik

A. porządkowy.
B. ułamkowy.
C. główny

Zadanie 7
Liczebnikiem głównym nie jest

A. jeden.
B. czterdziesty.
C. dwanaście.

Zadanie 8
Liczebnikiem porządkowym nie jest

A. sto.
B. szesnasty.
D. osiemdziesiąty.

Zadanie 9
Liczebnikiem zbiorowym nie jest

A. czternastokrotny.
B. ośmioro.
C. dziewiętnaścioro.

Zadanie 10
Liczebnikiem ułamkowym nie jest

A. dziewięć piątych.
B. jedna czwarta.
C. połowiczny.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
B

Zadanie 2
A

Zadanie 3
A

Zadanie 4
C

Zadanie 5
C

Zadanie 6
B

Zadanie 7
B

Zadanie 8
A

Zadanie 9
A

Zadanie 10
C

PODZIEL SIĘ: