Szkoła podstawowa – październik
MAJ 2024

MIKROLEARNING, czyli krótko, prosto, ciekawie, na temat – QUIZY, “PIGUŁKI WIEDZY” na @dobrapolnistka

Trening przed klasówką

Październik 2023

Szkoła podstawowa
Gramatyka: imiesłowy przymiotnikowe – ogólne wiadomości

Zadanie 1
Imiesłowy przymiotnikowe dzielą się na

A. czynne.
B. bierne.
C. czynne i bierne.

Zadanie 2
Imiesłowy przymiotnikowe czynne odpowiadają na pytania

A. -ąc, -ąca, -ące.
B. -ący, -ąca, -ące.
C. -ąc, -ący, -łszy.

Zadanie 3
Imiesłowy przymiotnikowe bierne odpowiadają na pytania

A. -ny, -na, -ne.
B. -ty, -ta, -te.
C. -ny, -na, -ne; -ty, -ta, -te.

Zadanie 4
Wskaż imiesłów przymiotnikowy czynny

A. piszący.
B. pisząc.
C. pisz.

Zadanie 5
Wskaż imiesłów przymiotnikowy bierny

A. zielony.
B. wykonany.
C. ładny.

Zadanie 6
Wskaż imiesłów przymiotnikowy czynny

A. jedząca.
B. zjadłszy.
C. jedzona.

Zadanie 7
Wskaż imiesłów przymiotnikowy bierny

A. umyta.
B. nuta.
C. data.

Zadanie 8
Wskaż imiesłów przymiotnikowy czynny

A. siadłszy.
B. siedząc.
C. siedzące.

Zadanie 9
Wskaż imiesłów przymiotnikowy bierny

A. istoty.
B. cięte.
C. planty.

Zadanie 10
W którym szeregu są tylko imiesłowy przymiotnikowe.

A. goszczący, brany, czerwony.
B. zapomniany, gazety, zmarznięty.
C. wiedzący, pieczony, ciągnięty.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
C

Zadanie 2
B

Zadanie 3
C

Zadanie 4
A

Zadanie 5
B

Zadanie 6
A

Zadanie 7
A

Zadanie 8
C

Zadanie 9
B

Zadanie 10
C

PODZIEL SIĘ: