Szkoła podstawowa – listopad
MAJ 2024

MIKROLEARNING, czyli krótko, prosto, ciekawie, na temat – QUIZY, “PIGUŁKI WIEDZY” na @dobrapolnistka

Trening przed klasówką

Listopad 2023

Szkoła podstawowa
Gramatyka: imiesłowy przysłówkowe – ogólne wiadomości

Zadanie 1
Imiesłowy przysłówkowe dzielą się na

A. współczesne.
B. uprzednie.
C. współczesne i uprzednie.

Zadanie 2
Imiesłów przysłówkowy współczesny ma końcówkę

A. -ąca,
B. -ący.
C. -ąc.

Zadanie 3
Imiesłów przysłówkowy uprzedni ma końcówki

A. -łszy, -wszy.
B. -ty, -łszy, -wszy.
C. -ny, -łszy, -wszy.

Zadanie 4
Wskaż imiesłów przysłówkowy współczesny.

A. kierując.
B. kierujący.
C. kierująca.

Zadanie 5
Wskaż imiesłów przysłówkowy uprzedni.

A. posprzątany.
B. posprzątana.
C. posprzątawszy.

Zadanie 6
Wskaż imiesłów przysłówkowy uprzedni.

A. wyszedłszy.
B. wyszedł.
C. idąc.

Zadanie 7
Wskaż imiesłów przysłówkowy współczesny.

A. myślący.
B. myślące.
C. myśląc.

Zadanie 8
Wskaż imiesłów przysłówkowy uprzedni.

A. piekąc.
B. upiekłszy.
C. upiekła.

Zadanie 9
Wskaż imiesłów przysłówkowy uprzedni.

A. przeczytawszy.
B. przeczytała.
C. przeczytał.

Zadanie 10
Wskaż imiesłów przysłówkowy współczesny.

A. grający.
B. grając.
C. grająca.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
C

Zadanie 2
C

Zadanie 3
A

Zadanie 4
A

Zadanie 5
C

Zadanie 6
A

Zadanie 7
C

Zadanie 8
B

Zadanie 9
A

Zadanie 10
B

PODZIEL SIĘ: