Szkoła podstawowa – luty
MAJ 2024

MIKROLEARNING, czyli krótko, prosto, ciekawie, na temat – QUIZY, “PIGUŁKI WIEDZY” na @dobrapolnistka

Trening przed klasówką

Luty 2024

Szkoła podstawowa
Literatura: cechy utworów epickich – ogólne wiadomości

Zadanie 1
Do utworów epickich nie należy

A. pieśń.
B. opowiadanie.
C. powieść.

Zadanie 2
Utwory epickie

A. najczęściej pisane są prozą.
B. rzadziej pisane są wierszem.
C. obie odpowiedzi są poprawne.

Zadanie 3
O wydarzeniach opowiada

A. narrator.
B. podmiot liryczny.
C. autor.

Zadanie 4
Ciąg wydarzeń, które zmierzają do konkretnego rozwiązania to

A. ekspozycja.
B. akcja.
C. fabuła.

Zadanie 5
Wszystkie wydarzenia przedstawione w utworze powiązane ze sobą pod względem przyczynowo – skutkowym to

A. fabuła.
B. akcja.
C. ekspozycja.

Zadanie 6
Szereg wydarzeń związanych z jedną lub kilkoma postaciami to

A rozwinięcia akcji.
B. wątek.
C. punkt kulminacyjny.

Zadanie 7
Postać występująca w utworze to

A. twórca.
B. autor.
C. bohater literacki.

Zadanie 8
Kluczowy moment, w którym akcja osiąga najwyższe napięcie to

A. punkt kulminacyjny.
B. ekspozycja.
C. rozwinięcie akcji.

Zadanie 9
Przywołanie przez bohatera lub narratora wydarzeń przeszłych to

A. retardacja.
B. retrospekcja.
C. reasumpcja.

Zadanie 10
Na świat przedstawiony składają się takie elementy jak

A. czas, miejsce, bohaterowie.
B. czas, miejsce, wydarzenia.
C. czas, miejsce, bohaterowie, wydarzenia.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
A

Zadanie 2
C

Zadanie 3
A

Zadanie 4
B

Zadanie 5
A

Zadanie 6
B

Zadanie 7
C

Zadanie 8
A

Zadanie 9
B

Zadanie 10
C

PODZIEL SIĘ: