Szkoła podstawowa – marzec
MAJ 2024

MIKROLEARNING, czyli krótko, prosto, ciekawie, na temat – QUIZY, “PIGUŁKI WIEDZY” na @dobrapolnistka

Trening przed klasówką

Marzec 2024

Szkoła podstawowa
Literatura: środki stylistyczne – ogólne wiadomości

Zadanie 1
Określenie rzeczownika wyrażone najczęściej przymiotnikiem

A. epitet.
B. metafora.
C. wyraz dźwiękonaśladowczy.

Zadanie 2
Nietypowe zestawienie wyrazów, w którym zyskują nowe, nietypowe znaczenie

A. ożywienie.
B. metafora.
C. archaizm.

Zadanie 3
Przypisanie przedmiotom, zjawiskom, pojęciom cech istot żywych

A. metafora.
B. ożywienie.
C. uosobienie.

Zadanie 4
Nadanie przedmiotom, pojęciom, roślinom lub zwierzętom cech ludzkich

A. uosobienie.
B. metafora.
C. ożywienie.

Zadanie 5
Bezpośredni, uroczysty zwrot do adresata

A. wykrzyknienie.
B. pytanie retoryczne.
C. apostrofa.

Zadanie 6
Powtórzenie tych samych słów w całym utworze lub jego fragmencie

A. powtórzenie.
B. anafora.
C. epifora.

Zadanie 7
Powtórzenie tych samych słów na początku kolejnych wersów lub zdań

A. epifora.
B. anafora.
C. powtórzenie.

Zadanie 8
Zestawienie jednego zjawiska z innym podobnym

A. porównanie.
B. metafora.
C. wyraz dźwiękonaśladowczy.

Zadanie 9
Wyraz naśladujący swoim brzmieniem rzeczywisty dźwięk

A. wyraz dźwiękonaśladowczy.
B. ożywienie.
C. anafora.

Zadanie 10
Wyraz wyolbrzymiający znaczenie wyrazu pierwotnego

A. zdrobnienie.
B. zgrubienie.
C. porównanie.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
A

Zadanie 2
B

Zadanie 3
B

Zadanie 4
A

Zadanie 5
C

Zadanie 6
A

Zadanie 7
B

Zadanie 8
A

Zadanie 9
A

Zadanie 10
B

PODZIEL SIĘ: