Szkoła podstawowa – październik
MAJ 2024
Trening przed klasówką

Październik 2016

Kształcenie literackie: wers i zwrotka

 

Przeczytaj poniższe teksty i odpowiedz na pytania.

 

Tekst A

Ewa Szelburg-Zarembina

“Idzie Niebo” (fragment)

 

Idzie Niebo ciemną nocą,

ma w fartuszku pełno gwiazd.

Gwiazdy błyszczą i migocą,

aż wyjrzały ptaszki z gniazd.

Jak wyjrzały –  zobaczyły

i nie chciały dalej spać,

kaprysiły, grymasiły,

żeby im po jednej dać!

 

Tekst B

Joanna Kulmowa

“Kolory” (fragment)

 

Zimą

takie szare są dni

że się ziemi za kolorem kolor śni.

 

A to zieleń

jak zielone młode listeczki.

 

A to złoto

żółte jak słonecznik.

 

Zadanie 1

Podkreśl prawidłową odpowiedź.

 

Na zwrotki podzielony jest tekst A/tekst B.

 

Zadanie 2

Z ilu wersów składa się tekst A?

 

Zadanie 3

Z ilu wersów składa się tekst B?

 

Zadanie 4

Z ilu zwrotek składa się tekst B?

 

Zadanie 5

Z ilu wyrazów składa się pierwszy wers w tekście B?

 

Zadanie 6

W którym wersie w tekście A zostały opisane gwiazdy?

 

Zadanie 7

W którym wersie w tekście B mowa jest o młodych listeczkach?

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Kształcenie językowe: Litery, słowa, zdania

 

Zadanie 1

Podane słowa podziel na litery.

 1. długopis.
 2. helikopter.
 3. wybrzeże.
 4. sowa.
 5. chusteczka.

 

Zadanie 2

W podanym szeregu wyodrębnij słowa. Następnie zapisz poprawnie zdania, w które układają się te wyrazy.

 1. Wlesieniemożnahałsować.
 1. Marysiawparkuzbierałakasztany.

 

Zadanie 3

Z ilu słów składają się podane zdania.

 1. Tomek wcisnął się do środka i starał się oświetlić wnętrze, jak mógł najdalej, ale końca nie było widać.
 2. Zaproponował dokładne zbadanie.

 

Zadanie 4

Z podanych słów utwórz zdania.

 1. książkę. dziewczynka, ciekawą, przeczytała
 1. zimę. gromadzą, na, zwierzęta, zapasy
 1. kwiatów. domu, babcia, do, jesiennych przyniosła, bukiet

 

Zadanie 5

Zmień kolejność wyrazów w podanych zdaniach tak, aby otrzymać najlepiej brzmiące wypowiedzi.

 1. Pyszną szarlotkę upiekła mama.
 1. Do Zakopanego na wycieczkę pojechała czwarta klasa.
 1. Wiewiórki rude po drzewach skaczą.

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Kształcenie literackie: praca z tekstem

Francesca Simon “Koszmarny Karolek i klątwa mumii” (tłum. Maria Makuch, fragment)

Przeczytaj poniższy tekst i zaznacz poprawne odpowiedzi.

Klasa Karolka dotarła na basen. Spoko, pomyślał Karolek. Teraz czas przedstawić Wymokłemu Wiesiowi zestaw najlepszych usprawiedliwień.

– Nie mogę dziś pływać, mam straszną wysypkę na stopach – skłamał Karolek.

–  Zdejm skarpetki – rozkazał Wymokły Wiesio.

Kurczę, pomyślał Karolek.

– Chyba teraz jest lepiej – powiedział Karolek.

– Tak właśnie myślałem – powiedział Wiesio.

Karolek chwycił się za brzuch.

– Mam potworne boleści – jęczał Karolek. – Czuję się bardzo źle.

– Przed chwilą czułeś się świetnie i rozrabiałeś z kolegami – rzucił Wiesio.

– Idź się przebrać.

Nadszedł czas, aby zadać śmiertelny cios.

– Zapomniałem kąpielówek – powiedział Karolek. Teraz oczekiwał na pewne zwycięstwo.

– Nie ma sprawy – powiedział Wymokły Wiesio. Wręczył Karolkowi wielką torbę.

– Wybierz sobie któreś […].

Zadanie 1

Bohaterami tego fragmentu tekstu są:

 1. Koszmarny Karolek.
 2. Wymokły Wiesio.
 3. Koszmarny Karolek i Wymokły Wiesio.

Zadanie 2

Miejsce wydarzeń to:

 1. boisko szkolne.
 2. basen.
 3. sala lekcyjna.

Zadanie 3

Wymówki Koszmarnego Karolka to:

 1. wysypka na rękach, ból brzucha, brak kąpielówek.
 2. wysypka na stopach, brak kąpielówek, ból rąk.
 3. wysypka na stopach, ból brzucha, brak kąpielówek.

Zadanie 4

W tekście występuje:

 1. opis postaci.
 2. dialog bohaterów.
 3. monolog bohaterów.

Zadanie 5

Koszmarnego Karolka można określić jako:

 1. chłopca, który był prawdomówny.
 2. chłopca, który był roztargniony.
 3. chłopca, który zmyślał.

Zadanie 6

Wyraz bliskoznaczny do słowa usprawiedliwienie to:

 1. opowiedzenie.
 2. wytłumaczenie.
 3. przyrzeczenie.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

 

Kształcenie literackie: wers i zwrotka

 

Zadanie 1

Na zwrotki podzielony jest tekst B.

Zadanie 2

Tekst A składa się z ośmiu wersów.

Zadanie 3

Tekst B składa się z siedmiu wersów.

Zadanie 4

Tekst B składa się z trzech zwrotek.

Zadanie 5

Pierwszy wers w tekście B składa się z jednego wyrazu.

Zadanie 6

Gwiazdy zostały opisane w trzecim wersie (tekst A)

Zadanie 7

O młodych listeczkach mowa jest w piątym wersie (tekst B).

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Kształcenie literackie: wers i zwrotka

Zadanie 1

 1. d-ł-u-g-o-p-i-s
 2. h-e-l-i-k-o-p-t-e-r
 3. w-y-b-r-z-e-ż-e
 4. s-o-w-a
 5. c-h-u-s-t-e-c-z-k-a

Zadanie 2

 1. W lesie nie można hałasować.
 2. Marysia w parku zbierała kasztany.

Zadanie 3

 1. osiemnaście słów.
 2. trzy słowa

Zadanie 4

 1. Dziewczynka przeczytała ciekawą książkę.
 2. Zwierzęta gromadzą zapasy na zimę.
 3. Babcia przyniosła do domu bukiet jesiennych kwiatów.

Zadanie 5

 1. Mama upiekła pyszną szarlotkę.
 2. Czwarta klasa pojechała na wycieczkę do Zakopanego.
 3. Rude wiewiórki skaczą po drzewach.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Kształcenie literackie: praca z tekstem

Francesca Simon “Koszmarny Karolek i klątwa mumii” (tłum. Maria Makuch, fragment)

Zadanie 1

C

Zadanie 2

B

Zadanie 3

C

Zadanie 4

B

Zadanie 5

C

Zadanie 6

B