Z życia wzięte – październik
MAJ 2024

MIKROLEARNING, czyli krótko, prosto, ciekawie, na temat – QUIZY, “PIGUŁKI WIEDZY” na @dobrapolnistka

Z życia wzięte

Książka: wiersz na jesień
Wyboru dokonała autorka bloga
Wiek: BO

Julian Tuwim:
“Wspomnienie”

Mimozami jesień się zaczyna,
Złotawa, krucha i miła.
To ty, to ty jesteś ta dziewczyna,
Która do mnie na ulicę wychodziła.

Od twoich listów pachniało w sieni,
Gdym wracał zdyszany ze szkoły,
A po ulicach w lekkiej jesieni
Fruwały za mną jasne anioły.

Mimozami zwiędłość przypomina
Nieśmiertelnik żółty – październik.
To ty, to ty moja jedyna,
Przychodziłaś wieczorem do cukierni.

Z przemodlenia, z przemodlenia senny,
W parku płakałem szeptanymi słowy.
Młodzik z chmurek prześwitywał jesienny,
Od mimozy złotej – majowy.

Ach, czułymi, przemiłymi snami
Zasypiałem z nim gasnącym o poranku,
W snach dawnymi bawiąc się wiosnami,
Jak tą złotą, jak tą wonną wiązanką…

Zdać, ale jak (porady nauczycieli) – istotne informacje na temat kryteriów oceniania wypracowania z języka polskiego na poziomie podstawowym w Formule 2023

po-co-sie-uczymy

  • Tematy wypracowań mogą mieć następujące formy

1.Trzeba odwołać się do wybranej lektury obowiązkowej i do innego utworu literackiego i do wybranych kontekstów.
2. Trzeba odwołać się do wskazanej w poleceniu lektury obowiązkowej i do innego utworu literackiego i do wybranych kontekstów.
3. Trzeba odwołać się do wybranej lektury obowiązkowej i do sensu załączonego tekstu i do wybranych kontekstów.

Lista lektur będzie zamieszczona w arkuszu.
Do wyboru będą dwa tematy.

  • Limit słów, jakie powinny znaleźć się w wypracowaniu, wynosi 300 wyrazów.
  • Aby wypracowanie w ogóle zostało ocenione przez egzaminatora musi spełnić warunki formalne

Nie może wystąpić błąd kardynalny – jest to taki błąd rzeczowy, który świadczy o nieznajomości treści lektury obowiązkowej.
W wypracowaniu jest odwołanie do lektury obowiązkowej wybranej z listy lektur zamieszczonej w arkuszu egzaminacyjnym.
Wypracowanie przynajmniej częściowo dotyczy problemu wskazanego w pleceniu.
Wypracowanie przynajmniej częściowo jest wypowiedzią argumentacyjną.

  • Wypracowanie będzie oceniane także w kategorii kompetencji literackich i kulturowych

Egzaminator zwróci uwagę na funkcjonalność wykorzystania utworów wskazanych w poleceniu, w tym odwołań do kontekstów.
W tej kategorii można uzyskać aż 16 punktów.

  • Innym kryterium jest kompozycja wypowiedzi, na którą składają się trzy elementy:

Struktura (wyodrębnienie poszczególnych części wypracowania: wstęp, rozwinięcie, zakończenie; poprawne stosowanie akapitów).
Spójność (wypowiedź powinna tworzyć logiczną i uporządkowaną całość).
Styl (uczeń powinien napisać wypracowanie jednym wybranym stylem).

  • W wypracowaniu będzie też oceniany język wypowiedzi.

Egzaminator będzie w tym przypadku zwracał uwagę na błędy językowe. Jeśli w pracy pojawi się 18 i więcej błędów językowych, to uczeń otrzyma w tej kategorii 0 punktów.
W tabeli są zamieszczone przykładowe błędy językowe i ich formy poprawne.

Forma niepoprawna Forma poprawna
robiom robią
ten pamarańcz ta pomarańcza
Kupiłam książkę dla koleżanki, która była ciekawa. Kupiłam dla koleżanki ciekawą książkę.
Jadąc winda, spaliła się żarówka. Kiedy jechałem windą, spaliła się żarówka.
babciowy babciny
cofnąć się do tyłu cofnąć się
Ciężki orzech do zgryzienia. Twardy orzech do zgryzienia.
Skonsumowałeś na obiad zupę pomidorową. Zjadłeś na obiad zupę pomidorową.

W tej kategorii będzie też oceniana poprawność ortograficzna i interpunkcyjna.

  • Za wypracowanie można otrzymać 35 punktów na 60.
Miszmasz

ciekawostki, humor i inne różności

miszmaszNie pożyczamy ubrań z przyczyn higienicznych. Ponadto w cudzych piórkach trudno czuć się swobodnie. Pożyczone rzeczy mogą ulec zniszczeniu. Ubrania oddajemy natychmiast, uprane w pralni lub własnoręcznie i nie czekamy z oddaniem aż właściciel się upomni. Skandalem jest zniszczyć pożyczoną rzecz i nie przyznać się, ale także i przywłaszczyć sobie ubranie, czy pieniądze. Ze względów higienicznych na pewno nie wolno pożyczać kosmetyków.
W przypadku książek (ale nie tych z biblioteki) należy podpisywać każdy egzemplarz, zapisywać, co kto pożyczył, upominać się o zwrot.
………………………………………………………………………………………………
Józef Chełmoński żył w latach 1849-1914. Był malarzem, który w swojej twórczości przedstawiał polską wieś – pola, ugory, loty żurawi, stada kuropatw na śniegu. Te realistyczne pejzaże nasycone zostały lirycznym nastrojem. Namalował m.in. takie obrazy jak „Żurawie”, „Bociany”, „Czwórka”.
…………………………………………………………………………………………………..
Ulica Floriańska w Krakowie prowadzi od Bramy Floriańskiej do Rynku i jest częścią Drogi Królewskiej. To tędy przemierzały wjazdy monarchów, pogrzebowe pochody czy uroczyste procesje. Ulica została wytyczona w 1257 roku. Wzdłuż niej ciągną się kamienice, piwnice których pochodzą w większości z XIV wieku. Niektóre z tych budynków mogą się poszczycić przepięknymi gotycko-renesansowymi obramieniami okiennymi.
…………………………………………………………………………………………………..
Król Hammurabi stworzył kodeks, składający się z 282 praw. Większość z tych praw opierała się na zasadach chroniących słabszych przed silniejszymi. Prawa dotyczyły wszystkiego – od uczciwych opłat po zasady obowiązujące w handlu.
…………………………………………………………………………………………………..

Humor

Po śmierci Konopnicka zaczęła pracować na utrzymanie dzieci.
Kopernik był wielki, ale starał się być mały.
Myślenie nie opuszczało Kartezjusza przez całe życie i doprowadziło go do grobu.

(źródło: „Pegaz na biegunach”)

PODZIEL SIĘ: