Liceum/technikum -maj
LIPIEC 2019
Trening przed klasówką

Maj 2019

Literatura: ogólne wiadomości o fraszkach Jana Kochanowskiego

Zadanie 1
Fraszka należy do

A. epiki.
B. liryki.
C. dramatu.

Zadanie 2
Znaczenie dosłowne słowa ‚fraszka’ to

A. gałązka.
B. drobiazg.
C. coś istotnego.

Zadanie 3
Znaczenie przenośne słowa ‚fraszka’ to

A. bagatela.
B. coś ważnego.
C. gałązka.

Zadanie 4
Fraszka to utwór

A. niewielkich rozmiarów pisany prozą.
B. niewielkich rozmiarów pisanych wierszem.
C. sporych rozmiarów pisanych prozą.

Zadanie 5
Fraszka zakończona jest często

A. puentą.
B. sentencją.
C. porzekadłem.

Zadanie 6
Kto może być adresatem fraszki? Przyporządkuj poniższe tytuły do punktów.

„Na lipę”, „O doktorze Hiszpanie”, „Do gór i lasów”

A. „do czegoś” –
B. „na coś” –
C. „o czymś” –

Zadanie 7
Dopasuje poniższe określenia dotyczące budowy fraszek do punktów.

ujawniające uczucia podmiotu mówiącego, opisuje dany temat lub motyw, dialogi przypominające scenki teatralne

A. opisowo-ilustracyjne:
B. wyznaniowo-liryczne:
C. dramatyzowane:

Zadanie 8
Dopasuj omówienia utworów do tytułów.

„Na dom w Czarnolesie”, „Na nabożną”, „O miłości”, „Na sokalskie mogiły”

A. potęga uczucia –
B. dom jako bezpieczne schronienie przed światem –
C. podkreślenie wartości patriotycznej –
D. krytyka fałszywej pobożności –

Zadanie 9
Na podstawie znajomości fraszki „O żywocie ludzkim” podkreśl poprawne sformułowania.

A. W utworze została podkreślona trwałość tego, co ziemskie/ulotność tego, co ziemskie.
B. Życie ludzkie zostało porównane do teatru kukiełek/do komedii.
C. Człowiek sam decyduje o swoim losie/odgrywa wyznaczoną mu przez Boga rolę.

Zadanie 10
Jan Kochanowski pisząc fraszki kierował się zasadą

A. „Każdy jest kowalem swojego losu”.
B. „Człowiekiem jestem i nic, co ludzkie, nie jest mi obce”.
C. „Do źródeł”.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
B

Zadanie 2
A

Zadanie 3
A

Zadanie 4
B

Zadanie 5
A

Zadanie 6
A. „do czegoś” – „Do gór i lasów”.
B. „na coś” – „Na lipę”.
C. „o czymś” – „O doktorze Hiszpanie”.

Zadanie 7
A. opisowo-ilustracyjne: opisuje dany temat lub motyw.
B. wyznaniowo-liryczne: ujawniające uczucia podmiotu mówiącego.
C. dramatyzowane: dialogi przypominające scenki teatralne.

Zadanie 8
A. potęga uczucia – „O miłości”.
B. dom jako bezpieczne schronienie przed światem – „Na dom w Czarnolesie”.
C. podkreślenie wartości patriotycznej – „Na sokalskie mogiły”.
D. krytyka fałszywej pobożności – „Na nabożną”.

Zadanie 9
A. W utworze została podkreślona trwałość tego, co ziemskie/ulotność tego, co ziemskie.
B. Życie ludzkie zostało porównane do teatru kukiełek/do komedii.
C. Człowiek sam decyduje o swoim losie/odgrywa wyznaczoną mu przez Boga rolę.

Zadanie 10
B