Egzamin ósmoklasisty – lipiec
MAJ 2024
Egzamin ósmoklasisty

Lipiec 2018

Znajomość lektur obowiązkowych – wybrane przykłady

Zadanie 1
Przeczytaj poniższy fragment.

Do uczciwego życia, weźże ludzi zgodnych,
Kucharzy cudzoziemców, pasztetników modnych,
Trzeba i cukiernika. Serwis zwierściadlany
Masz waćpan i figurki piękne z porcelany ?”
“Nie mam”. “Jak to być może? Ale już rozumiem
I lubo jeszcze trybu wiejskiego nie umiem,
Domyślam się.

A. Podaj imię i nazwisko autora oraz tytuł utworu, z którego pochodzi przytoczony fragment.

Autor: …………………………………………… Tytuł: ……………………………………………………………….

B. Podaj bohaterów literackich, w czasie rozmowy których padły powyższe słowa.
……………………………………………………………………………………………………………………………………

C. Podkreśl poprawne sformułowanie.

Rozmowa bohaterów przebiega w serdecznej/nieżyczliwej atmosferze.

Zadanie 2
Przeczytaj poniższy fragment.

Chłopiec przyklęknął, chwycił w dłoń piasku,
Piekielne wzywał potęgi,
Klął się przy świętym księżyca blasku,
Lecz czy dochowa przysięgi?

“Dochowaj, strzelcze, to moja rada:
Bo kto przysięgę naruszy,
Ach, biada jemu, za życia biada!
I biada jego złej duszy!”

A. Podaj imię i nazwisko autora oraz tytuł utworu, z którego pochodzi przytoczony fragment.

Autor: …………………………………………… Tytuł: ……………………………………………………………….

B. Podaj bohaterów literackich, w czasie rozmowy których padły powyższe słowa.
……………………………………………………………………………………………………………………………………

C. Podaj autora i tytuł tekstu z lektury obowiązkowej, w której występuje motyw winy i kary.

Autor: …………………………………………….. Tytuł: …………………………………………………………

Zadanie 3
Przeczytaj poniższy fragment.

Dusze gdzie? nie wiem; lecz wiem, gdzie dusza Ordona.
On będzie Patron szańców!

A. Podaj imię i nazwisko autora oraz tytuł utworu, z którego pochodzi przytoczony fragment.

Autor: …………………………………………… Tytuł: ……………………………………………………………….

B. Kim był bohater tego utworu?
……………………………………………………………………………………………………………………………………

C. Podaj autora i tytuł tekstu z lektury obowiązkowej, w której występuje motyw walki za ojczyznę i poświęcenia bohatera.

Autor: …………………………………………….. Tytuł: …………………………………………………………

Zadanie 4
Przeczytaj poniższy fragment.

– Rwijcie pąki swoich róż… – powtórzył Keating. – Po łacinie myśl tę można wyrazić zwrotem “carpe diem”. Czy ktoś wie, co ten zwrot znaczy?
– “Carpe diem” – wyrwał się natychmiast Meeks, mistrz w łacinie – znaczy tyle, co “chwytaj dzień”.
[…]
– Doskonale, panie Meeks. Zatem “chwytaj dzień” – powtórzył Keating. – Jak myślicie, dlaczego poeta napisał te słowa?
– Pewnie mu było spieszno – rzucił ktoś z tyłu.
Chłopcy parsknęli śmiechem.
– Nie, nie, nie! – powiedział w uniesieniu Keating. – Napisał tak, ponieważ […] jest nam dane ujrzeć tylko kilka wiosen i kilka jesieni.

A. Podaj imię i nazwisko autora oraz tytuł utworu, z którego pochodzi przytoczony fragment.

Autor: …………………………………………… Tytuł: ……………………………………………………………….

B. Kim był Keating?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
C. Jak rozumiesz sens słów “chwytaj dzień”?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zadanie 5
Uzupełnij tabelkę.

Autor Tytuł Gatunek
“Stary człowiek i morze”
Agatha Christie “Dwanaście prac Herkulesa”
“Ziele na kraterze” powieść

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
A. Autor: Ignacy Krasicki.
Tytuł: ”Żona modna”.

B. pan Piotr i jego żona Filis.

C. Rozmowa bohaterów przebiega w serdecznej/nieżyczliwej atmosferze.

Zadanie 2
A. Autor: Adam Mickiewicz.
Tytuł: “Świtezianka”.

B. Strzelec, dziewczyna.

C. Adam Mickiewicz “Dziady” część II.
lub Juliusz Słowacki “Balladyna”.

Zadanie 3
A. Autor: Adam Mickiewicz.
Tytuł: “Reduta Ordona”.

B. Ordon był dowódcą fortu na Woli podczas obrony Warszawy w czasie powstania listopadowego.

C. Adam Mickiewicz “Śmierć Pułkownika.

Zadanie 4
A. Autor: Nancy H. Kleinbaum.
Tytuł: “Stowarzyszenie umarłych poetów”.

B. Keating był nauczycielem języka angielskiego.

C. Słowa “chwytaj dzień” oznaczają, że człowiek powinien cieszyć się daną chwilą, bo jego życie jest krótkie.

Zadanie 5

Autor Tytuł Gatunek
Ernest Hemingway “Stary człowiek i morze” opowiadanie
Agatha Christie “Dwanaście prac Herkulesa” powieść kryminalna
Melchior Wańkowicz “Ziele na kraterze” powieść