Gimnazjum – styczen
MAJ 2024
Trening przed klasówką

Styczeń 2017

Literatura: Henryk Sienkiewicz “Janko Muzykant” – znajomość losów bohatera

Zadanie 1
Bohater wywodził się

A. z ubogiej miejskiej rodziny.
B. z ubogiej wiejskiej rodziny.
C. z zamożnej wiejskiej rodziny.

Zadanie 2
Muzykant było to

A. nazwisko chłopca.
B. pseudonim artystyczny chłopca.
C. przydomek chłopca.

Zadanie 3
Bohater miał

A. piętnaście lat.
B. pięć lat.
C. dziesięć lat.

Zadanie 4
Bohater mieszkał

A. tylko z ojcem.
B. tylko z matką.
C. z rodzicami.

Zadanie 5
Bohater zrobił skrzypce

A. z włosia końskiego.
B. z gonta.
C. z gonta i włosia końskiego.

Zadanie 6
Bohater został posądzony

A. o kradzież biżuterii.
B. o kradzież skrzypiec.
C. o uszkodzenie skrzypiec.

Zadanie 7
Bohater został ukarany

A. zamknięciem w piwnicy.
B. chłostą.
C. wypędzeniem z domu.

Zadanie 8
Bohater po otrzymaniu kary

A. przez dwa tygodnie leżał chory.
B. umarł.
C. przez miesiąc leżał chory.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
B

Zadanie 2
C

Zadanie 3
C

Zadanie 4
B

Zadanie 5
C

Zadanie 6
B

Zadanie 7
B

Zadanie 8
B
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Literatura: praca z tekstem – Andrzej Stasiuk “Jadąc do Babadag” (fragment)

Przeczytaj poniższy fragment, a następnie wskaż poprawne odpowiedzi.

1. Tak. W Telkibanya nie było nic, nic oprócz wsi, która stała na swoim miejscu od setek lat. Szerokie, rozsiadłe domy kryły się w cieniu owocowych drzew. Siarkowa żółć ścian, ciemny brąz snycerki, rzeźbione odrzwia, okiennice i werandy trwały w doskonałej symbiozie z ciężką, barokową obfitością ogrodów. Wydawało się, że metafora osiadłości i zakorzenienia zmaterializowała się tutaj w sposób idealny. Nie było ani jednego nowego domu, lecz żaden stary nie wymagał naprawy ani remontu. Byliśmy jedynymi obcymi, lecz nie przyciągaliśmy niczyjego wzroku. […]

Zadanie 1
O wydarzeniach opowiadają

A. podróżni.
B. mieszkańcy Gonc.
C. mieszkańcy Telkibanya.

Zadanie 2
W Telkibanya znajdowała się

A. nowoczesne miasteczko.
B. stara wieś.
C. nowoczesna wieś.

Zadanie 3
Wygląd domów w Telkibanya

A. współgrał z estetyką tamtejszych ogrodów.
B. doskonale pasowałby do ogrodów współczesnych.
C. nie pasował do estetyki tamtejszych ogrodów.

Zadanie 4
Sformułowanie ‘barokowa obfitość ogrodów’ odnosi się do

A. ogrodów starannie pielęgnowanych.
B. ogrodów niezadbanych.
C. ogrodów o bujnej i różnorodnej roślinności.

Zadanie 5
Ostatnie zdanie to

A. zdanie złożone podrzędnie.
B. zdanie złożone współrzędnie.
C. zdanie pojedyncze.

Zadanie 6
Wyraz ‘rzeźbione’ to

A. imiesłów przymiotnikowy czynny.
B. imiesłów przysłówkowy współczesny.
C. imiesłów przymiotnikowy bierny.

Zadanie 7
Wyraz ‘ciemny’ to

A. przymiotnik ilościowy.
B. przymiotnik jakościowy.
C. imiesłów przymiotnikowy czynny.

Zadanie 8
Wyraz ‘się’ to

A. zaimek.
B. przyimek.
C. spójnik.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
A

Zadanie 2
B

Zadanie 3
A

Zadanie 4
C

Zadanie 5
B

Zadanie 6
C

Zadanie 7
B

Zadanie 8
A
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Nauka o języku: parafraza słowotwórcza

Zadanie 1
Na podstawie parafrazy wybierz poprawną formę słowotwórczą.

A. pisarczyk/pisarz – ‘ten, kto pisze’
B. stolik/stoliczek – ‘mały stół’
C. druk/drukarka – ‘coś, co drukuje’
D. staruszek/starzec – ‘ten, kto jest stary’
E. pisak/pisaczek – ‘to, czym się pisze’
F. zmywak/zmywarka – ‘to, co zmywa’
G. brodaty/brodacz – ‘ten, kto nosi brodę’

Zadanie 2
Na podstawie parafrazy napisz poprawną formę słowotwórczą.

A. ‘kobieta bibliotekarz’ –
B. ‘miejsce, gdzie zwykle się sypia’ –
C. ‘to, że się zamyka’ –
D. ‘miejsce, gdzie się czyta’ –
E. ‘ten, kto pływa’ –
F. ‘ten, kto pracuje na roli’ –

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
A. pisarz.
B. stolik.
C. drukarka.
D. starzec.
E. zmywarka.
F. brodacz.

Zadanie 2
A. bibliotekarka.
B. sypialnia.
C. zamykanie.
D. czytelnia.
E. pływak.
F. rolnik.