Liceum/technikum – styczeń
MAJ 2024
Trening przed klasówką

Styczeń 2018

Literatura: praca z tekstem – Wisława Szymborska “Kot w pustym mieszkaniu”

Wisława Szymborska
“Kot w pustym mieszkaniu”

Umrzeć – tego się nie robi kotu.
Bo co ma począć kot
w pustym mieszkaniu.
Wdrapywać się na ściany.
Ocierać między meblami.
Nic niby tu nie zmienione,
a jednak pozamieniane.
Niby nie przesunięte,
a jednak porozsuwane.
I wieczorami lampa już nie świeci.

Słychać kroki na schodach,
ale to nie te.
Ręka, co kładzie rybę na talerzyk,
także nie ta, co kładła.

Coś się tu nie zaczyna
w swojej zwykłej porze.
Coś się tu nie odbywa
jak powinno.
Ktoś tutaj był i był,
a potem nagle zniknął
i uporczywie go nie ma.

Do wszystkich szaf się zajrzało.
Przez półki przebiegło.
Wcisnęło się pod dywan i sprawdziło.
Nawet złamało zakaz
i rozrzuciło papiery.
Co więcej jest do zrobienia.
Spać i czekać.

Niech no on tylko wróci,
niech no się pokaże.
Już on się dowie,
że tak z kotem nie można.
Będzie się szło w jego stronę
jakby się wcale nie chciało,
pomalutku,
na bardzo obrażonych łapach.
I żadnych skoków pisków na początek

Zadanie 1
Jaka jest budowa utworu?

A. stroficzna.
B. stychiczna.
C. nie można jej określić.

Zadanie 2
Podmiotem lirycznym jest

A. właściciel kota.
B. kot.
C. sąsiad właściciela kota.

Zadanie 3
W jakiej sytuacji znalazł się kot?

A. przebywał sam w obcym mieszkaniu.
B. przebywał ze swoim panem w pustym mieszkaniu.
C. przebywał sam w pustym mieszkaniu.

Zadanie 4
Jak w zaistniałej sytuacji zachowuje się kot?

A. zagląda do szaf, rozrzuca papiery, nie czeka na powrót pana.
B. czeka na powrót pana, zagląda pod dywan, nie śpi.
C. zagląda do szaf, rozrzuca papiery, śpi i czeka na powrót pana.

Zadanie 5
Jakich uczuć doświadcza kot?

A. kot jest zdezorientowany, przestraszony, smutny.
B. kot jest zdezorientowany, przestraszony, wesoły.
C. kot jest pozbawiony strachu, smutny, zdezorientowany.

Zadanie 6
Kot został przedstawiony za pomocą

A. porównania.
B. uosobienia.
C. ożywienia.

Zadanie 7
Jaka jest wymowa wiersza?

A. w utworze mowa jest o śmierci bliskiej osoby.
B. w utworze mowa jest o wyjeździe bliskiej osoby.
C. w utworze mowa jest o porzuceniu kota przez bliską osobę.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
A

Zadanie 2
B

Zadanie 3
C

Zadanie 4
C

Zadanie 5
A

Zadanie 6
B

Zadanie 7
A
…………………………………………………………………………………………………..
Literatura: sonet – cechy gatunkowe

Zadanie 1
Do jakiego gatunku literackiego należy sonet?

A. do liryki.
B. do epiki.
C. do dramatu.

Zadanie 2
Skąd wziął początek ten gatunek?

A. gatunek ten ukształtował się we Włoszech w XIII wieku.
B. gatunek ten ukształtował się we Włoszech w drugiej połowie XIX wieku.
C. gatunek ten ukształtował się we Włoszech w pierwszej połowie XIX wieku.

Zadanie 3
Którzy poeci przyczynili się do upowszechnienia sonetu?

A. Dante, Adam Mickiewicz.
B. Petrarka, Jan Kochanowski.
C. Dante, Petrarka.

Zadanie 4
Jaka jest tematyka sonetów?

A. tylko filozoficzna.
B. tylko refleksyjna.
C. różnorodna.

Zadanie 5
Jakie są cechy gatunkowe sonetu? Zaznacz, które z poniższych sformułowań są prawdziwe (P), a które są fałszywe (F).

A. sonet składa się z różnej ilości strof i wersów.
B. dwie pierwsze zwrotki liczą po cztery wersy, a dwie ostatnie mają po trzy wersy.
C. dwie pierwsze zwrotki stanowią najczęściej opis miejsca, sytuacji, wydarzenia.
D. dwie ostatnie mają charakter refleksyjny, są lirycznym komentarzem podmiotu mówiącego.

Zadanie 6
Do podanych tytułów dopisz autora.

A. “Sonety do Laury” –
B. “Do trupa” –
C. “Stepy akermańskie” –

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
A

Zadanie 2
A

Zadanie 3
C

Zadanie 4
C

Zadanie 5
A. F
B. P
C. P
D. P

Zadanie 6
A. “Sonety do Laury” – Petrarka.
B. “Do trupa” – Jan Andrzej Morsztyn.
C. “Stepy akermańskie” – Adam Mickiewicz.