Liceum/technikum – listopad
MAJ 2024
Trening przed klasówką

Listopad 2019

Liceum/technikum
Literatura: Adam Mickiewicz III część “Dziadów” – sceny realistyczne

Zadanie 1
Do podanych scen realistycznych dopisz ich tytuły.

A. Scena I –
B. Scena VII –
C. Scena VIII –

Zadanie 2
Przyporządkuj bohaterów do scen: I, VII, VIII.

Żegota, Zenon Niemojewski, Kmitowa, Bajkow, ks. Lwowicz, Hrabia, Pelikan, Jakub, Francuz

A. Scena I –
B. Scena VII –
C. Scena VIII –

Zadanie 3
Mieszkanie Senatora znajdowało się w

A. Warszawie.
B. Petersburgu.
C. Wilnie.

Zadanie 4
Wymień trzy podobieństwa łączące Sobolewskiego, Cichowskiego i Rollisona.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Zadanie 5
Dokonaj charakterystyki dwóch towarzystw, wpisując obok poniższych sformułowań TD (“towarzystwo przy drzwiach”) lub TS (“towarzystwo stolikowe”).

A. W skład towarzystwa wchodzili ludzie z wyższych sfer.
B. W tym towarzystwie rozmawiano po polsku.
C. Towarzystwo akceptowało aktualną sytuację polityczną w kraju.
D. Towarzystwo rozmawiało o prześladowaniu polskich patriotów.
E. Towarzystwo składało się m.in. z kilku młodych ludzi.
F. Rozmawiano o błahych sprawach.

Zadanie 6
Co na temat poezji mówiło “towarzystwo stolikowe”? Wskaż właściwe odpowiedzi.

A. poezja może powstawać tylko przy dworze.
B. naród polski nie lubi scen okrutnych.
C. współczesna historia jest odpowiednią pożywką dla poezji.
D. historia Cichowskiego powinna stać się tematem wierszy.
E. polskie wiersze są nudne.

Zadanie 7
W puste miejsca wpisz wyrazy i wyrażenia tak, aby utworzyć informacje na temat Doktora.

Doktor chcąc zdobyć przychylność ………………………………… z nadzwyczajną gorliwością tropił …………………………………… Zginął, rażony ……………….. W dłoni trzymał stopione ……………………………… monety. Stanowiły one symboliczny wyraz jego …………………………

Zadanie 8
Kto jest autorem poniższych słów?

“Nasz naród jak lawa/ z wierzchu zimna i twarda, sucha i plugawa/ Lecz wewnętrznego ognia sto lat nie wyziębi/ Plwajmy na tę skorupę i zstąpmy do głębi”.

A. ks. Piotr.
B. Wysocki.
C. Konrad.

Zadanie 9
Podkreśl poprawne sformułowania.

A. “Twarda skorupa” oznacza popleczników cara/patriotów.
B. “Wewnętrzny ogień” symbolizuje dworzan cara/bojowników o wolność kraju.

Zadanie 10
Do podanych motywów dopisz tytuły utworów z “Ustępu”.

“Do przyjaciół Moskali”, “Petersburg”, “Przegląd wojska”

A. wygląd stolicy Rosji –
B. walka Rosjan z carskim despotyzmem –
C. stosunki społeczne w Rosji –

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
A. Scena I – “Scena więzienna”.
B. Scena VII – “Salon warszawski”.
C. Scena VIII – “Pan Senator”.

Zadanie 2
A. Scena I – Żegota, ks. Lwowicz, Jakub.
B. Scena VII – Zenon Niemojewski, Hrabia, Francuz.
C. Scena VIII – Kmitowa, Bajkow, Pelikan.

Zadanie 3
C

Zadanie 4
Przykłady: ludzie młodzi, patrioci, odważni, szlachetni, prześladowani przez carat.

Zadanie 5
A. TS.
B. TD.
C. TS.
D. TD.
E. TD.
F. TS.

Zadanie 6
Właściwe odpowiedzi: A. B. E.

Zadanie 7
Doktor chcąc zdobyć przychylność Nowosilcowa z nadzwyczajną gorliwością tropił spiskowców. Zginął, rażony piorunem. W dłoni trzymał stopione srebrne monety. Stanowiły one symboliczny wyraz jego zdrady.

Zadanie 8
B

Zadanie 9
A. “Twarda skorupa” oznacza popleczników cara/patriotów.
B. “Wewnętrzny ogień” symbolizuje dworzan cara/bojowników o wolność kraju.

Zadanie 10
A. wygląd stolicy Rosji – “Petersburg”.
B. walka Rosjan z carskim despotyzmem – “Do przyjaciół Moskali”.
C. stosunki społeczne w Rosji – “Przegląd wojska”.

PODZIEL SIĘ: