Przystanek matura – sierpień
MAJ 2024
Przystanek matura

Sierpień 2020

Zadania i ćwiczenia ułatwiające przygotowanie się do egzaminu maturalnego z języka polskiego

Literatura: cechy gatunkowe dramatu

Zadanie 1
Który szereg zawiera nazwy gatunków należących do dramatu?

A. komedia, nowela, fraszka.
B. tragedia, komedia, dramat właściwy.
C. hymn, tragedia, ballada.

Zadanie 2
Wymień sześć elementów budowy dramatu.

A. …………………………………………….
B. …………………………………………….
C. …………………………………………….
D. …………………………………………….
E. …………………………………………….
F. …………………………………………….

Zadanie 3
Uporządkuj pojęcia dotyczące przebiegu akcji.

punkt kulminacyjny, rozwiązanie, ekspozycja, perypetia, rozwinięcie akcji

A. …………………………………………………..
B. …………………………………………………..
C. …………………………………………………..
D. …………………………………………………..
E. …………………………………………………..

Zadanie 4
Podaj definicje

A. tragedii – ………………………………………………………………………………………………………………
B. komedii – ………………………………………………………………………………………………………………

Zadanie 5
Na czym polega

A. komizm sytuacyjny – ………………………………………………………………………………………………
B. komizm postaci – …………………………………………………………………………………………………….
C. komizm językowy – …………………………………………………………………………………………………

Zadanie 6
Dopisz określenia dotyczące dramatu szekspirowskiego.

Cechy tragedii antycznej/Cechy dramatu szekspirowskiego

A. Fatum/ ……………………………………………………………………………………………………………..
B. zachowanie zasady trzech jedności: miejsca, czasu i akcji/ ……………………………………
C. obecność chóru/………………………………………………………………………………………………..
D. zasada decorum/……………………………………………………………………………………………….

Zadanie 7
Odwołując się do II części “Dziadów” Adama Mickiewicza podaj trzy podobieństwa między tym utworem a tragedią antyczną.

A. …………………………………………………………………………………..
B. ………………………………………………………………………………….
C. …………………………………………………………………………………..

Zadanie 8
Odwołując się do III części “Dziadów” Adama Mickiewicza podaj po przykładzie do każdej z poniższych cech.

A. miejsce wydarzeń – ………………………………………………………..
B. czas wydarzeń – …………………………………………………………….
C. wątki – ………………………………………………………………………..
D. elementy charakterystyczne dla epiki – ……………………………..
E. elementy charakterystyczne dla liryki – ……………………………..
F. elementy charakterystyczne dla dramatu – ………………………….

Zadanie 9
Na podstawie poniższej definicji rozpoznaj rodzaj dramatu.

W tego typu dramacie nastąpiło odejście od dosłowności, uwaga została skupiona na wyrażeniu podstawowych prawd o kondycji ludzkiej, posługiwano się niedomówieniami oraz wykorzystywano wieloznaczność symboli.

Ta definicja dotyczy dramatu ………………………………………………….

Zadanie 10
Do podanych tytułów utworów należących do dramatu dopisz ich autorów.

A. “Król Edyp” – ……………………………………………………………………
B. “Makbet” – ………………………………………………………………………..
C. “Skąpiec” – …………………………………………………………………………
D. “Balladyna” – ……………………………………………………………………..
E. “Zemsta” – ………………………………………………………………………….

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
B

Zadanie 2
A. akt.
B. scena.
C. tekst główny.
D. tekst poboczny (didaskalia).
E. dialogi.
F. monologi.

Zadanie 3
A. ekspozycja.
B. rozwinięcie akcji.
C. punkt kulminacyjny.
D. perypetia.
E. rozwiązanie.

Zadanie 4
A. główny bohater mierzy się z nieprzezwyciężalnymi siłami, na przykład z losem, historią, normami moralnymi co prowadzi do jego klęski.
B. utwór o pogodnej tematyce, żywej akcji, który kończy się pomyślnie dla bohaterów.

Zadanie 5
A. zabawne i nieoczekiwane spiętrzenie niefortunnych zachowań bohaterów.
B. uwypuklenie cech bohaterów związanych zarówno z ich wyglądem zewnętrznym jak i charakterem i zachowaniem.
C. wyłania się z wypowiedzi bohaterów, którzy mają swoje ulubione powiedzonka i chętnie się nimi posługują w rozmowach.

Zadanie 6
A. bohater samodzielnie kształtuje swój los.
B. wydarzenia rozgrywają się w różnych miejscach, w czasie dłuższym niż 24 godziny i dotyczą kilku wątków.
C. rozbudowane monologi bohaterów.
D. mieszanie scen tragicznych z komicznymi.

Zadanie 7
A. zachowanie zasady trzech jedności: miejsca, czasu, akcji.
B. obecność Guślarza, który kieruje obrzędem.
C. przeplatanie wypowiedzi Guślarza z wypowiedziami Chóru.

Zadanie 8
Przykładowe odpowiedzi.

A. klasztor Bazylianów w Wilnie zamieniony na więzienie.
B. ponad rok (1823-1824).
C. martyrologia narodu polskiego.
D. opowiadanie Jana Sobolewskiego.
E. Wielka Improwizacja.
F. bal u Senatora.

Zadanie 9
Ta definicja dotyczy dramatu symbolicznego.

Zadanie 10
A. Sofokles.
B. William Szekspir.
C. Molier.
D. Juliusz Słowacki.
E. Aleksander Fredro.

PODZIEL SIĘ: