Przystanek matura – maj
MAJ 2024

MIKROLEARNING, czyli krótko, prosto, ciekawie, na temat – QUIZY, “PIGUŁKI WIEDZY” na @dobrapolnistka

Przystanek matura

Maj 2023

Zadania i ćwiczenia ułatwiające przygotowanie się do egzaminu maturalnego z języka polskiego

Konteksty w wypracowaniu – wybrane przykłady

Zadanie 1
Tomizm, czyli hierarchia, pośrednictwo, to kontekst A/B, występuje w utworze C/D.

A. biograficzny.
B. filozoficzny.
C. „Posłuchajcie, bracia miła…”
D. “Bogurodzica”.

Zadanie 2
Śmierć córki jako jeden z ważnych czynników mających wpływ na powstanie dzieła, to kontekst A/B, występuje w utworze C/D.

A. społeczny.
B. biograficzny.
C. Treny.
D. „Do Deliusza”.

Zadanie 3
Przywołanie losów Jacka Soplicy oraz Andrzeja Kmicica w aspekcie przemiany wewnętrznej bohatera, to kontekst A/B, występuje w utworach C/D.

A. historyczny.
B. literacki.
C. „Pan Tadeusz”, „Ogniem i mieczem”.
D. „Potop”, „Pan Tadeusz”.

Zadanie 4
Dostrzeżenie związku utworu z wydarzeniami historycznymi, np. odwołanie do walki o wolność kraju, to kontekst A/B, występuje w utworze C/D.

A. filozoficzny.
B. historyczny.
C. „Świtezianka”
D. III część „Dziadów”.

Zadanie 5
Dokładna charakterystyka warstw społecznych, to kontekst A/B, występuje w utworze C/D.

A. społeczny.
B. biograficzny.
C. „Konrad Wallenrod”.
D. „Lalka”.

Zadanie 6
Odniesienie do sytuacji politycznej, ustroju, funkcjonowania władzy, to kontekst A/B, występuje w utworze C/D.

A. społeczny.
B. polityczny.
C. „Gloria victis”.
D. „Profesor Andrews w Warszawie”.

Zadanie 7
Odniesienie do najważniejszych cech epoki, charakteru literatury w danym okresie, prądów literackich, to kontekst A/B, występuje w utworze C/D.

A. historycznoliteracki.
B. filozoficzny.
C. „Zbrodnia i kara”.
D. „Sztuka dla sztuki”.

Zadanie 8
Odwołanie do filmu, to kontekst A/B, występuje w dziele

A. kulturowy.
B. społeczny.
C. „Forrest Gump”.
D. „Nic dwa razy się nie zdarza”.

Zadanie 9
Wykorzystanie znajomości założeń danej religii w interpretacji postaw i zachowań bohaterów, to kontekst A/B, występuje w utworze

A. religijny.
B. biograficzny.
C. „Wesele”.
D. „Antygona”.

Zadanie 10
Odwołanie do doświadczeń ludzi, ich dylematów, rozterek, emocji, to kontekst A/B, występuje w utworze C/D.

A. egzystencjalny.
B. polityczny.
C. „Dżuma”.
D. „Kronika polska”.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
B D

Zadanie 2
B C

Zadanie 3
B D

Zadanie 4
B D

Zadanie 5
A D

Zadanie 6
B D

Zadanie 7
A C

Zadanie 8
A C

Zadanie 9
A D

Zadanie 10
A C

PODZIEL SIĘ: