Przystanek matura – marzec
MAJ 2024

MIKROLEARNING, czyli krótko, prosto, ciekawie, na temat – QUIZY, “PIGUŁKI WIEDZY” na @dobrapolnistka

Przystanek matura

Marzec 2024

Zadania i ćwiczenia ułatwiające przygotowanie się do egzaminu maturalnego z języka polskiego

Przykładowe zadania do testu historycznoliterackiego: „Bogurodzica”

Bogurodzica dziewica, Bogiem sławiena Maryja,
U twego syna Gospodzina matko zwolena, Maryja!
Zyszczy nam, spuści nam.
Kyrieleison.

Twego dziela Krzciciela, bożycze,
Usłysz głosy, napełń myśli człowiecze.
Słysz modlitwę, jąż nosimy,
A dać raczy, jegoż prosimy:
A na świecie zbożny pobyt,
Po żywocie rajski przebyt.
Kyrieleison.

Zadanie 1
Dlaczego nie znamy autora „Bogurodzicy”?

……………………………………………………………………………………………………

Zadanie 2
„Bogurodzica” reprezentuje gatunek A/B i jest przykładem poezji C/D.

A. średniowiecznej pieśni miłosnej.
B. średniowiecznej pieśni religijnej.
C. funeralnej.
D. melicznej.

Zadanie 3
Na czym polega kompozycja utworu oparta na motywie deesis?

……………………………………………………………………………………………………

Zadanie 4
Do podanych definicji dopisz ich nazwy.

A. Człowiek zajmuje w świecie określone miejsce, które wyznaczył mu Bóg –

……………………………………………………………………………………………………

B. Jedyną drogą umożliwiająca kontakt między odległymi od siebie elementami jest –

……………………………………………………………………………………………………

Zadanie 5
W jaki sposób została ukazana Maryja? Na podstawie zwrotki pierwszej podaj dwa przykłady.

A. ……………………………………………………………………………………………
B. ……………………………………………………………………………………………

Zadanie 6
Wymień prośby ludzi skierowane do Chrystusa ze względu na Jana Chrzciciela.

……………………………………………………………………………………………………

Zadanie 7
Podaj współczesne znaczenie przykładowych archaizmów leksykalnych.

A. zbożny – ………………………….
B. Bożyc – ………………………….
C. Bogurodzica – …………………..
D. Gospodzin – ……………………….

Zadanie 8
Jakie inne rodzaje archaizmów, oprócz leksykalnych, występują w utworze?

……………………………………………………………………………………………………

Zadanie 9
Zaznacz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

A. ”Bogurodzica” to wiersz intonacyjno-zdaniowy.
B. „Bogurodzica to wiersz asylabiczny.
C. W „Bogurodzicy” występują tylko rymy zewnętrzne.

Zadanie 10
Dokończ zdanie.

W „Bogurodzicy” nie występuje motyw

A. teocentryzmu kultury średniowiecznej.
B. stosunku człowieka do doczesności i śmierci.
C. samotności związanej z cierpieniem.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
„Bogurodzica to tekst średniowieczny. Twórcy tego okresu nie podpisywali się pod swoimi utworami, ponieważ chcieli w ten sposób podkreślić, że piszą na chwałę Boga, a nie po to, by zdobyć ziemską sławę i doczesne uznanie

Zadanie 2
B D

Zadanie 3
Kompozycja nawiązuje do popularnego w średniowieczu motywu deesis, który przedstawiał trzy postacie: w centralnym miejscu Chrystusa, po jego prawej stronie Matkę Boską, a po lewej – Jana Chrzciciela w pozach modlitewnych.

Zadanie 4
A. hierarchia.
B. pośrednictwo.

Zadanie 5
A. chwalona przez Boga.
B. wybrana przez Boga.

Zadanie 6
Ludzie proszą, żeby Chrystus wysłuchał ich modlitw, zapewnił im pobożne życie na ziemi, a następnie zbawienie po śmierci.

Zadanie 7
A. szczęśliwy.
B. Syn Boży.
C. Matka Boska.
D. Pan.

Zadanie 8
Inne rodzaje archaizmów: fleksyjne, fonetyczne, składniowe.

Zadanie 9
A. P
B. P
C. F

Zadanie 10
C

PODZIEL SIĘ: