Szkoła podstawowa – grudzień
MAJ 2024

MIKROLEARNING, czyli krótko, prosto, ciekawie, na temat – QUIZY, “PIGUŁKI WIEDZY” na @dobrapolnistka

Trening przed klasówką

Grudzień 2020

Szkoła podstawowa
Literatura: praca z tekstem – Ignacy Krasicki “Wół minister”
Kiedy wół był ministrem i rządził rozsądnie,
Szły, prawda, rzeczy z wolna, ale szły porządnie.
Jednostajność na koniec monarchę znudziła;
Dał miejsce woła małpie lew, bo go bawiła.
Dwór był kontent, kontenci poddani — z początku;
Ustała wkrótce radość — nie było porządku.
Pan się śmiał, śmiał minister, płakał lud ubogi.
Kiedy więc coraz większe nastawały trwogi,
Zrzucono z miejsca małpę. Żeby złemu radził,
Wzięto lisa: ten pana i poddanych zdradził.
Nie osiedział się zdrajca i ten, który bawił:
Znowu wół był ministrem i wszystko naprawił.

Zadanie 1
Utwór ma budowę

A. stychiczną.
B. stroficzną.
C. regularną.

Zadanie 2
O wydarzeniach opowiada

A. narrator.
B. podmiot liryczny.
C. jeden z bohaterów.

Zadanie 3
Wydarzenia rozgrywają się

A. w cyrku.
B. w stajni.
C. na dworze królewskim.

Zadanie 4
Wół został

A. premierem.
B. prezydentem.
C. ministrem.

Zadanie 5
Wół sprawował swój urząd

A. rozsądnie i powoli.
B. rozsądnie i szybko.
C. powoli i chaotycznie.

Zadanie 6
Wołu pozbawił stanowiska

A. książę.
B. król.
C. dyrektor.

Zadanie 7
Władca pozbawił wołu stanowiska, ponieważ

A. znudziła go monotonia urzędowania wołu.
B. wół nie był kompetentny.
C. wół uciekł z kraju.

Zadanie 8
Rządy małpy doprowadziły do pogorszenia

A. stosunków międzynarodowych.
B. sytuacji ludzi ubogich.
C. relacji między władcą a małpą.

Zadanie 9
Lis zachował się nikczemnie, ponieważ

A. zdradził króla i poddanych.
B. uciekł razem z małpą.
C. ukradł królewskie klejnoty.

Zadanie 10
Jakie cechy charakteru reprezentują zwierzęta wymienione w bajce?

przebiegłość, siłę, solidność, lekkomyślność

A. lew – ………………………………..
B. małpa – ……………………………
C. lis – …………………………………
D. wół – ……………………………….

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
A

Zadanie 2
A

Zadanie 3
C

Zadanie 4
C

Zadanie 5
A

Zadanie 6
B

Zadanie 7
A

Zadanie 8
B

Zadanie 9
A

Zadanie 10
A. siłę.
B. lekkomyślność.
C. przebiegłość.
D. solidność.

PODZIEL SIĘ: