Szkoła podstawowa – lipiec
MAJ 2024
Trening przed klasówką

Lipiec 2018

Szkoła podstawowa

Kształcenie literackie: praca z tekstem – Dorota Suwalska “Ratunku, marzenia” (fragment)

Na “wakacyjną zsyłkę” (to słowa Julii) wybraliśmy się zaraz po zakończeniu roku szkolnego. Nie będę się rozwodził na temat naszych osiągnięć szkolnych, ponieważ odbiegały od powszechnych oczekiwań. Zwłaszcza świadectwo Julii, które otrzymała po pierwszym roku nauki w najbardziej znienawidzonej szkole. U mnie sprawy przedstawiały się nieco lepiej. Szczególnie ucieszyła mnie szóstka z polskiego. Chyba odziedziczyłem talent pisarski po mamie. […]
Zachęcony szkolno-literackim sukcesem, postanowiłem pisać w Książkach dziennik. No, może niezupełni dziennik. Taki bardziej nieco-dziennik albo nie- codziennik, ponieważ nie opisywałem wszystkiego dzień po dniu. Albo książko-dziennik, ponieważ przypominał on trochę książkę i na dodatek pisałem go w Książkach. Najpierw spisałem wszystko, co wydarzyło się wcześniej. […] I do tego momentu wszystko jakoś szło. Ale kiedy doszedłem do teraźniejszości, zabrakło mi natchnienia – może przez upał, a może dlatego, że przeszłość łatwiej ułożyć w opowieść. […] Dlatego teraz zrobię coś w rodzaju aktualizacji i opowiem. czym moja rodzina zajmuje się w Książkach.

Zadanie 1
O wydarzeniach opowiada

A. Julia.
B. kolega Julii.
C. brat Julii.

Zadanie 2
Wydarzenia rozgrywają się

A. tuż po zakończeniu roku szkolnego.
B. tuż przed zakończeniem roku szkolnego.
C. trzy tygodnie po zakończeniu roku szkolnego.

Zadanie 3
Miejscem wydarzeń są

A. Księgi.
B. Książ.
C. Książki.

Zadanie 4
Opisana sytuacja dotyczy

A. wyjazdu rodzinnego.
B. pobytu na obozie sportowym.
C. pobytu na obozie harcerskim.

Zadanie 5
Świadectwa szkolne rodzeństwa były

A. znakomite.
B. przeciętne.
C. wyjątkowe.

Zadanie 6
Wyrażenie ‘wakacyjna zsyłka’ ma zabarwienie

A. neutralne.
B. ujemne.
C. dodatnie.

Zadanie 7
Wyraz ‘nie-codziennik’ oznacza tekst

A. pisany od czasu do czasu.
B. pisany stylem artystycznym.
C. należący do liryki.

Zadanie 8
Poprawny podział słowotwórczy wyrazu ‘dziennikarz’ to

A. dzienn-ikarz.
B. dziennik-arz.
C. dzien-nikarz.

Zadanie 9
W wypowiedzeniu ‘Chyba odziedziczyłem talent pisarski po mamie’ podkreślony wyraz pełni funkcję

A. podmiotu.
B. okolicznika.
C. dopełnienia.

Zadanie 10
Nastrój tekstu jest

A. ponury.
B. poważny.
C. zabawny.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
C

Zadanie 2
A

Zadanie 3
C

Zadanie 4
A

Zadanie 5
B

Zadanie 6
B

Zadanie 7
A

Zadanie 8
B

Zadanie 9
C

Zadanie 10
C
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Kształcenie językowe: odmienne części mowy – wiadomości ogólne

Zadanie 1
Z węża literowego wykreśl odmienne części mowy.

RZECZOWNIKPRZYSŁÓWEKCZASOWNIKPARTYKUŁAPRZYMIOTNIKLICZEBNIK

Zadanie 2
Uzupełnij przysłowia odpowiednimi zaimkami.

A. ………. pan, taki kram.
B. Nie wszystko złoto, ………. się świeci.
C. ………. sieje wiatr, …………. zbiera burzę.
D. ………. w marcu dni mglistych, ………. w zimie dni dżdżystych.

Zadanie 3
Zapytaj o podkreślone wyrazy, a następnie określ, jak to część mowy.

A. Wczoraj chłopiec przeczytał ciekawą książkę przygodową.
B. Natalia mieszka na ósmym piętrze.
C. Mama upiekła pyszne ciastka z czekoladową polewą.
D. Artysta zagrał wspaniały koncert skrzypcowy.
E. Kasia przez dwa dni miała wysoką temperaturę.

Zadanie 4
Uzupełnij luki w wypowiedzeniach.

A. Rzeczownik nazywa ………………….. (np. pisarka), …………………… (np. kalkulator), ………………. (np. opos), …………………… (np. nenufar), ……………………….. (np. odwaga), ……………………… (np. rewolucja).

B. Czasownik nazywa ………………….. (np. skacze) i …………………. (np. zezłościła się)

C. Przymiotnik nazywa cechy …………………………. (np. przezorny gospodarz), cechy …………………….. (np. drewniana ławka), cechy …………………… (np. szybkie lwiątko), cechy ……………………… (np. wysmukła sosna), cechy ………………….. (np. groźna burza).

Zadanie 5
Zaznacz P, jeśli sformułowanie jest prawdziwe lub F- jeśli fałszywe.

A. Zaimki rzeczowne, przymiotne, liczebne, przysłowne są odmiennymi częściami mowy.
B. Zaimki rzeczowne, przymiotne, liczebne są odmiennymi częściami mowy.

Zadanie 6
Przyporządkuj liczebniki.

dwudziesty ósmy, podwójny, trzysta pięć, trzy szóste, dwukrotny, sześćdziesięcioro

A. liczebniki główne –
B. liczebniki porządkowe –
C. liczebniki zbiorowe –
D. liczebniki ułamkowe –
E. liczebniki wielokrotne –
F. liczebniki mnożne –

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
RZECZOWNIK
CZASOWNIK
PRZYMIOTNIK
LICZEBNIK

Zadanie 2
A. Jaki pan, taki kram.
B. Nie wszystko złoto, co się świeci.
C. Kto sieje wiatr, ten zbiera burzę.
D. Ile w marcu dni mglistych, tyle w zimie dni dżdżystych.

Zadanie 3
A. chłopiec – kto? – rzeczownik.
ciekawą – jaką? – przymiotnik.
B. ósmym – którym z kolei? – liczebnik.
C. upiekła – co zrobiła? – czasownik.
pyszne – jakie? – przymiotnik.
D. zagrał – co zrobił? – czasownik.
koncert – co? – rzeczownik.
E. dwa – ile? – liczebnik

Zadanie 4
A. Rzeczownik nazywa osoby (np. pisarka), przedmioty (np. kalkulator), zwierzęta (np. opos), rośliny (np. nenufar), pojęcia (np. odwaga), zjawiska (np. rewolucja).
B. Czasownik nazywa czynności (np. skacze) i stany (np. zezłościła się)
C. Przymiotnik nazywa cechy osób (np. przezorny gospodarz), cechy przedmiotów (np. drewniana ławka), cechy zwierząt (np. szybkie lwiątko), cechy roślin (np. wysmukła sosna), cechy zjawisk (np. groźna burza).

Zadanie 5
A. F
B. P

Zadanie 6
A. liczebniki główne – trzysta pięć.
B. liczebniki porządkowe – dwudziesty ósmy.
C. liczebniki zbiorowe – sześćdziesięcioro.
D. liczebniki ułamkowe – trzy szóste.
E. liczebniki wielokrotne – dwukrotny.
F. liczebniki mnożne – podwójny.