Egzamin ósmoklasisty – lipiec
MAJ 2024
Egzamin ósmoklasisty

Lipiec 2020

Informacje o egzaminie z języka polskiego

Egzamin z języka polskiego trwa 120 minut.
Arkusz egzaminacyjny składa się z dwóch części: tekstu i wypracowania.
Część 1. zawiera dwa teksty – jeden literacki (wiersz, fragment utworu epickiego lub dramatu) i jeden nieliteracki (naukowy, popularnonaukowy lub publicystyczny), do których przygotowano dwa zestawy zadań zamkniętych (wymagają wskazania poprawnej odpowiedzi spośród podanych) i otwartych (wymagają sformułowania własnej odpowiedzi).
W części 2. znajdują się dwa tematy wypracowania do wyboru. Można wybrać i napisać wypracowanie twórcze (np. opowiadanie) lub zredagować wypracowanie o charakterze argumentacyjnym (np. rozprawkę).
Na egzaminie pojawią się zadania, które sprawdzą, czy znasz lektury obowiązkowe dla klas VII-VIII. Do obowiązkowej lektury szkolnej musisz się także odwołać w wypracowaniu, i to niezależnie od tego, czy będziesz pisać opowiadanie, czy rozprawkę.

Zadania i ćwiczenia ułatwiające przygotowanie się do egzaminu z języka polskiego po ósmej klasie

Tworzenie wypowiedzi: jak napisać współczesną wersję baśni

Temat: Czerwony Kapturek zmaga się z wadami ludzi

ZADANIE 1
Uzupełnij plan wydarzeń do baśni o Czerwonym Kapturku.

A. Mama wysyła Czerwonego Kapturka do chorej babci.
B. ………………………………………………………………………….
C. Kapturek opowiada wilkowi o chorej babci.
D. Wilk biegnie do domu babci.
E. ……………………………………………………………………………
F. ……………………………………………………………………………
G. Leśniczy ratuje babcię i Czerwonego Kapturka.

ODPOWIEDŹ
B. Czerwony Kapturek spotyka w lesie wilka.
E. Wilk połyka babcię.
F. Wilk połyka Czerwonego Kapturka.

ZADANIE 2
Jakimi cechami ludzkimi obdarzony został wilk? Podaj trzy przykłady.

ODPOWIEDŹ
Na przykład: podstępny, okrutny, bezwzględny, przebiegły.

ZADANIE 3
Jak nazywa się ten zabieg stylistyczny?

ODPOWIEDŹ
Jest to alegoria.

ZADANIE 4
Jakie działania mógłby podjąć Czerwony Kapturek, aby zmienić te cechy ludzi, o których jest mowa powyżej? Podaj trzy przykłady.

ODPOWIEDŹ
Na przykład: rozmowa, okazanie zainteresowania, zajęcia sportowe, celem których jest rozładowanie agresji, muzyka relaksacyjna, lektura ciekawych książek.

ZADANIE 5
Uzasadnij słuszność tezy “Warto pokonać złe cechy charakteru”. Podaj trzy argumenty.

ODPOWIEDŹ
Na przykład:
Człowiek może znaleźć sobie przyjaciół.
Inni będą się dobrze czuć w jego towarzystwie.
Taki człowiek będzie lubiany.
Życie z takim człowiekiem może stać się przyjemniejsze.

PODZIEL SIĘ: