Dla rodziców – wrzesień
MAJ 2024
Edukacja domowa - język polski online

foto_lewa__072019Lekcje prowadzone są przez Skype’a. Potrzebna jest kamerka – może być taka jak w laptopie. Lekcja trwa 60 minut, ale może też 45 – to zależy od tego, ile czasu uczeń da radę skupić się i skoncentrować.
Podczas lekcji czytamy teksty, rozwiązujemy zadania i ćwiczenia.
Zadania i ćwiczenia albo przesyłam wcześniej pocztą (można je przed lekcją wydrukować), albo – bezpośrednio na Skype’a.
Prace pisemne uczeń przesyła na adres poczty elektronicznej (mail@polski-online.pl) Nauczyciel sprawdza zadanie, pisze komentarz i odsyła do ucznia.
Lekcje mogą obejmować bieżący materiał z języka polskiego i/albo przygotowanie do egzaminu klasyfikacyjnego.
Możemy także przygotować scenariusze zajęć lekcyjnych dla rodziców.

Przykładowy scenariusz

Julian Tuwim “Dyzio marzyciel”

Materiały, czyli co potrzebujemy przygotować
wiersz Juliana Tuwima “Dyzio marzyciel” (może też być nagranie utworu), kartki z bloku rysunkowego lub technicznego, nożyczki, kredki, flamastry, farby, papier kolorowy, klej, zeszyt, długopis, reprodukcje obrazów – Konrad Krzyżanowski “Chmury w Finlandii”, Mondrain Piet “Czerwone chmury”

Przebieg zajęć, czyli jak można omówić temat
1. “Wykonujemy łąkę” – wycinamy z kartek trawę, kwiaty, malujemy kredkami, farbami, flamastrami, wyklejamy kolorowym papierem. Tak wykonaną plastyczną pracę umieszczamy na dywanie lub podłodze. Jeśli dziecko chce, może się na tej “łące” położyć.

2. Czytamy wiersz Juliana Tuwima “Dyzio marzyciel” lub słuchamy nagrania tekstu.
3. Opisujemy krajobraz, na tle którego marzył Dyzio (błękitne niebo, obłoczki płynące, złociste, pierzaste).
4. O czym marzył Dyzio? (o waniliowym kremie, lodach malinowych, ciastkach, czekoladowym torcie).
5. Dlaczego miał takie słodkie skojarzenia? – swobodna wypowiedź dziecka.
6. Rozmowa z dzieckiem na temat jego marzeń (dlaczego takie, które są najważniejsze, itd.).

7. Opisujemy chmury przedstawione na obrazach.
A. Zwrócenie uwagi na kształt chmur – co przypominają, do czego są podobne.
B. Zwrócenie uwagi na kolorystykę obrazów.
C. Jakie emocje, doznania wywołują u odbiorcy.

8. Z wcześniej przygotowanej rozsypanki wyrazów układamy 3 frazeologizmy związane ze słowem ‘marzenie’. Objaśniamy ich znaczenie.

marzyć, obłoki, niebieskie, w, marzenia, bujać, o, żyć, migdały

A. Marzyć o niebieskich migdałach – myśleć o czymś nierzeczywistym, nierealnym.
B. Żyć marzeniami – przekładać marzenia nad rzeczywistość.
C. Bujać w obłokach – myśleć o rzeczach nierealnych.

Podsumowanie, czyli do przemyślenia
1. Czy warto żyć marzeniami? – odpowiadamy na pytanie za pomocą argumentów potwierdzających lub przeczących. Wnioski (w formie zdań lub równoważników) zapiszemy w zeszycie.

O co chodzi?

Zdarza się i to wcale nierzadko, że rodzice nie nadążają za dzieckiem czy to jeśli chodzi o szkołę, czy jego zachowanie w domu. I w takich sytuacjach są czasami bezradni i zachodzą w głowę, jak można pomóc dziecku.
W tym miejscu będą pojawiać się streszczenia artykułów lub książek, w których możemy znaleźć odpowiedzi na nurtujące nas, rodziców, pytania.

o-co-chodziAgata Uhle w artykule “Demokratycznie. Bez ocen, przymusu i rygoru” opisuje funkcjonowanie szkoły demokratycznej. Co różni ten sposób nauki od szkoły tradycyjnej? Jak można zapisać dziecko do szkoły demokratycznej? Jakie korzyści daje nauka w tego typu szkole?
Tradycyjna szkoła kojarzy się z przyswajaniem wiedzy w określonym czasie. A później zarówno uczniowie jak i nauczyciele są rozliczani z rezultatów poprzez rozbudowany system ocen, sprawdzianów i wreszcie egzaminów. Istnieje też inny typ edukacji, która określana jest mianem demokratycznej. Zasadniczo polega to na tym, że uczeń określa czego i kiedy chce się uczyć. W edukacji demokratycznej uważa się, że każdy moment jest nauką i przyczynia się zarówno do intelektualnego jak i fizycznego rozwoju dziecka. Nauczyciele razem ze swoimi podopiecznymi ustalają szkolne prawa i obowiązki.
Żeby rozpocząć naukę w tego typu szkole, trzeba podjąć decyzję o unschoolingu (byciu poza szkołą). W szkole demokratycznej dziecko pod okiem nauczyciela przyswaja wiedzę zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. Nie ma ocen. Motywacja do nauki wyrabiana jest w sposób naturalny oraz poprzez relacje z innymi dziećmi. Uczeń może też liczyć na wsparcie ze strony mentora. Trzeba jednak pamiętać, że dziecko będzie miało obowiązek zdać zewnętrzny egzamin z podstawy programowej przewidzianej dla jego wieku.
Nauka w szkole demokratycznej przynosi wiele korzyści. Jedną z nich jest umiejętność podejmowania decyzji, a także ponoszenia ich konsekwencji. W tego typu szkole uczy się także funkcjonowania w grupie, w której znajdują się osoby o rozmaitych zainteresowaniach. Wśród innych umiejętności nabywanych przez uczniów można wymienić m.in. asertywność, wspieranie innych, kreatywność, krytyczne myślenie. Dziecko rozwija także zdolności praktyczne jak chociażby szycie, grę na instrumentach, taniec.
Z danych wynika, że uczniowie szkół demokratycznych w większości wybierają karierę artystyczną i wolne zawody.

(na podstawie artykułu Agaty Uhle “”Demokratycznie. Bez ocen, przymusu i rygoru”, w: “Dziecko& Psychologia” nr 2/2017)

Czytamy, rozmawiamy

W tej rubryce zaproponujemy teksty, które mogą posłużyć rodzicom do rozmów z dzieckiem na temat problemów, z którymi może borykać się młody człowiek.

Dlaczego warto mieć radość z nowego roku szkolnego?

Sięgnijmy po wiersz Jana Brzechwy “Nowy rok szkolny”

Być starszym to marzenie dzieci,
A przecież czas tak szybko leci,
Mija godzina za godziną,
Nim się spostrzegłeś rok upłynął!
I nowa bije już godzina,
Nowy rok szkolny się zaczyna,
Już czeka szkoła i koledzy,
I w książkach zasób nowej wiedzy. […]
Idę przez gwarne korytarze,
Widzę coraz to nowe twarze,
A oto dawny mój kolega,
Już mnie zobaczył, już podbiega,
– Gdzie byłeś w lecie? Zbierasz znaczki?
– Czy masz już swoje miejsce w szatni?
– Patrz, nauczyciel jakiś nowy?
Ach, te okrzyki, te rozmowy…
Ale wybiła już godzina.
Dzwonek! Rok szkolny się zaczyna.
Znów dni popłyną pracowite
Nad książką szkolną, nad zeszytem…
Życzę wam wszystkim na początek
Szkolnego roku samych piątek!

Porozmawiajmy z dzieckiem na temat utworu

  • O czym marzą dzieci?
  • Kto i co czeka na uczniów w szkole?
  • O czym rozmawiają dzieci?
  • Jaki nastrój towarzyszy tym rozmowom?
  • Kto jest bohaterem wiersza?
  • Jak może wyglądać ta osoba?
  • Czego można życzyć dzieciom w nowym roku szkolnym?
  • Sporządź ilustrację do tego wiersza.