Dla rodziców – luty
MAJ 2024

MIKROLEARNING, czyli krótko, prosto, ciekawie, na temat – QUIZY, “PIGUŁKI WIEDZY” na @dobrapolnistka

Edukacja domowa - język polski online

foto_lewa__092021Lekcje prowadzone są przez Skype’a. Potrzebna jest kamerka – może być taka jak w laptopie. Lekcja trwa 60 minut, ale może też 45 – to zależy od tego, ile czasu uczeń da radę skupić się i skoncentrować.
Podczas lekcji czytamy teksty, rozwiązujemy zadania i ćwiczenia.
Zadania i ćwiczenia albo przesyłam wcześniej pocztą (można je przed lekcją wydrukować), albo – bezpośrednio na Skype’a.
Prace pisemne uczeń przesyła na adres poczty elektronicznej (mail@polski-online.pl) Nauczyciel sprawdza zadanie, pisze komentarz i odsyła do ucznia.
Lekcje mogą obejmować bieżący materiał z języka polskiego i/albo przygotowanie do egzaminu klasyfikacyjnego.
Możemy także przygotować scenariusze zajęć lekcyjnych dla rodziców.

O co chodzi?

Zdarza się i to wcale nierzadko, że rodzice nie nadążają za dzieckiem czy to jeśli chodzi o szkołę, czy jego zachowanie w domu. I w takich sytuacjach są czasami bezradni i zachodzą w głowę, jak można pomóc dziecku.
W tym miejscu będą pojawiać się streszczenia artykułów lub książek, w których możemy znaleźć odpowiedzi na nurtujące nas, rodziców, pytania.

o-co-chodziArtykuł “Gdy nauka staje się nałogiem” ma formę rozmowy, jaką przeprowadziła Paula Szewczyk z psychologiem, doktorem nauk społecznych w dziedzinie psychologii Pawłem Andrzejem Atroszką.
Psycholog stwierdza, że nastolatki mogą uzależnić się od nauki, co w przyszłości może ich doprowadzić do pracoholizmu. Czym jest uzależnienie od nauki? Jest to przymus nauki o charakterze kompulsywnym, w wyniku którego uczeń traci kontrolę nad tym zachowaniem.
Jak rozpoznać czy nastolatek jest w takim stadium? “Kiedy próbuje przestać się uczyć, zrobić sobie dzień wolny, ma objawy odstawienia, typowe dla uzależnienia dolegliwości fizyczne, takie jak bóle głowy, bóle mięśni, i psychiczne: zaczyna odczuwać lęk, męczy go poczucie winy, przez co w konsekwencji tej przerwy od nauki sobie nie robi”. Ten problem może dotyczyć około 15 procent uczniów i studentów.
W taki stan może wpaść młody człowiek, wywodzący się z określonego środowiska domowego, czyli z takiego, w którym rodzice oczekują, że ich dziecko będzie miało osiągnięcia szkolne. Ale nie tylko. Przyczynić się mogą także chociażby oczekiwania szkoły względem uczniów jak i pewnego rodzaju presja społeczna. “Światowa organizacja Zdrowia podkreśla, że uzależnienie to złożony społecznie, biologicznie i psychologicznie problem, że jest najczęściej jakąś formą radzenia sobie z innymi życiowymi trudnościami”.
Uzależnienie od nauki prowadzić może do pogorszenia stanu zdrowia. Pojawiają się problemy ze snem, choroby przewodu pokarmowego związanego ze stresem, chociażby zespół jelita drażliwego czy wrzody, stany lękowe, depresja.
Taka postawa może doprowadzić także do zaniedbania relacji rówieśniczych . Dzieci uzależnione od uczenia się są wyobcowane, nie mają koleżanek i kolegów.
Jak stwierdza specjalista “Problem z uczeniem się polega na tym, że wraz z naturalnym rozwojem psychologicznym u dziecka występują inne problemy. Zakładam, że taka młoda osoba samotna była już wcześniej, nie miała wsparcia, występowały w jej rodzinie problemy w relacjach, więc poszła w naukę, bo nie miała żadnych alternatyw”. Według rozmówcy czynnikami ryzyka uzależnienia się od nauki mogą być też cechy pożądane, takie jak: sumienność, staranność, wytrwałość, gorliwość.
Nie jest też i tak, że dziecko, które dużo się uczy jest już uzależnione. “Dopóki uczeń jest zdrowy, dobrze funkcjonujący, może dużo pracować i ma przyjaciół, a kiedy przychodzi przerwa, umie się z tej przerwy od szkoły cieszyć, to problemu nie ma”. Nie oznacza to jednak, że problem nie pojawi się później. Uwaga rodziców w tym zakresie powinna być wzmożona.

(na podstawie rozmowy Pauli Szewczyk z Pawłem Andrzejem Atroszką “Gdy nauka staje się nałogiem”, w: Wydanie Specjalne “Wysokich Obcasów”, nr 3/2021)

PODZIEL SIĘ: