Egzamin ósmoklasisty – sierpień
MAJ 2024
Egzamin ósmoklasisty

Sierpień 2020

Egzamin z języka polskiego trwa 120 minut.
Arkusz egzaminacyjny składa się z dwóch części: tekstu i wypracowania.
Część 1. zawiera dwa teksty – jeden literacki (wiersz, fragment utworu epickiego lub dramatu) i jeden nieliteracki (naukowy, popularnonaukowy lub publicystyczny), do których przygotowano dwa zestawy zadań zamkniętych (wymagają wskazania poprawnej odpowiedzi spośród podanych) i otwartych (wymagają sformułowania własnej odpowiedzi).
W części 2. znajdują się dwa tematy wypracowania do wyboru. Można wybrać i napisać wypracowanie twórcze (np. opowiadanie) lub zredagować wypracowanie o charakterze argumentacyjnym (np. rozprawkę).
Na egzaminie pojawią się zadania, które sprawdzą, czy znasz lektury obowiązkowe dla klas VII-VIII. Do obowiązkowej lektury szkolnej musisz się także odwołać w wypracowaniu, i to niezależnie od tego, czy będziesz pisać opowiadanie, czy rozprawkę.

Zadania i ćwiczenia ułatwiające przygotowanie się do egzaminu z języka polskiego po ósmej klasie

Quiz – motywy w wybranych utworach Jana Kochanowskiego, Ignacego Krasickiego, Adama Mickiewicza

Zadanie 1
We fraszce “O doktorze Hiszpanie” Jana Kochanowskiego występuje motyw

A. przyrody.
B. rodziny.
C. obyczajów dworskich.

Zadanie 2
W pieśni “Miło szaleć, kiedy czas po temu…” Jana Kochanowskiego występuje motyw

A. patriotyzmu.
B. radości życia.
C. Boga.

Zadanie 3
W “Trenie VIII” Jana Kochanowskiego występuje motyw

A. pustki po śmierci dziecka.
B. upersonifikowanej śmierci.
C. wartości dóbr materialnych.

Zadanie 4
W sonecie “Stepy akermańskie” Adama Mickiewicza występuje motyw

A. przyrody litewskiej.
B. egzotycznego krajobrazu.
C. natury tatrzańskiej.

Zadanie 5
W utworze “Śmierć Pułkownika” Adama Mickiewicza występuje motyw

A. bitwy pod Racławicami.
B. walki w powstaniu styczniowym.
C. poświęcenia życia dla ojczyzny.

Zadanie 6
W bajce “Dewotka” Ignacego Krasickiego występuje motyw

A. fałszywej pobożności.
B. pychy.
C. naiwności.

Zadanie 7
W satyrze “Żona modna” Ignacego Krasickiego występuje motyw

A. oddania rodzinie.
B. podróży po Europie.
C. bezmyślnego ulegania modzie.

Zadanie 8
W balladzie “Świtezianka” Adama Mickiewicza występuje motyw

A. odwagi.
B. winy i kary.
C. męstwa.

Zadanie 9
W utworze “Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza występuje motyw

A. sąsiedzkiej niezgody.
B. władcy.
C. szkolnych doświadczeń.

Zadanie 10
W dramacie II część “Dziadów” Adama Mickiewicza występuje motyw

A. obrzędu ludowego.
B. ślubu.
C. pogrzebu.

ODPOWIEDZI DO ZDAŃ

Zadanie 1
C

Zadanie 2
B

Zadanie 3
A

Zadanie 4
B

Zadanie 5
C

Zadanie 6
A

Zadanie 7
C

Zadanie 8
B

Zadanie 9
A

Zadanie 10
A

PODZIEL SIĘ: