Egzamin ósmoklasisty – grudzień
MAJ 2024

MIKROLEARNING, czyli krótko, prosto, ciekawie, na temat – QUIZY, “PIGUŁKI WIEDZY” na @dobrapolnistka

Egzamin ósmoklasisty

Grudzień 2020

Informacje o egzaminie z języka polskiego

Egzamin z języka polskiego trwa 120 minut.
Arkusz egzaminacyjny składa się z dwóch części: tekstu i wypracowania.
Część 1. zawiera dwa teksty – jeden literacki (wiersz, fragment utworu epickiego lub dramatu) i jeden nieliteracki (naukowy, popularnonaukowy lub publicystyczny), do których przygotowano dwa zestawy zadań zamkniętych (wymagają wskazania poprawnej odpowiedzi spośród podanych) i otwartych (wymagają sformułowania własnej odpowiedzi).
W części 2. znajdują się dwa tematy wypracowania do wyboru. Można wybrać i napisać wypracowanie twórcze (np. opowiadanie) lub zredagować wypracowanie o charakterze argumentacyjnym (np. rozprawkę).
Na egzaminie pojawią się zadania, które sprawdzą, czy znasz lektury obowiązkowe dla klas VII-VIII. Do obowiązkowej lektury szkolnej musisz się także odwołać w wypracowaniu, i to niezależnie od tego, czy będziesz pisać opowiadanie, czy rozprawkę.

Zadania i ćwiczenia ułatwiające przygotowanie się do egzaminu z języka polskiego po ósmej klasie

Tekst nieliteracki: Anna Michalak, Maria Szarf “Dlaczego… Odpowiedzi na pozornie łatwe pytania” (fragment)

Co to jest: “Kiedy ją rozbierali, wszyscy płakali?” Tę zagadkę znają wszyscy – oczywiście to cebula. Z zewnątrz osłaniają ją suche, brązowe łuski. W miarę zdejmowania kolejnych warstw pojawiają się mięsiste, których skaleczenie powoduje niepohamowany płacz… tego, kto cebulę skaleczył! Podobnie się dzieje podczas krojenia cebuli. Dlaczego płaczemy? Co takiego w cebuli zmusza nas do płaczu?
Cebula zawiera związki siarkowe, które są przyczyną jej specyficznego zapachu. Ponieważ substancje te są bardzo lotne, natychmiast dostają się do naszych oczu i wywołują podrażnienie błon śluzowych. W odpowiedzi włącza się mechanizm, który ma oczyścić spojówki – pojawiają się łzy.
Związki siarkowe cebuli mają własności bakteriobójcze. Cebula zawiera również mnóstwo witamin oraz sole mineralne. Jej sok pomaga przy suchym kaszlu. Jedzenie dużej ilości tego warzywa zwiększa odporność na choroby, dlatego chyba warto trochę pocierpieć? A krojenie cebuli nie musi kończyć się płaczem – wystarczy nóż zmoczyć w zimnej wodzie. I za nic nie wolno trzeć oczu! To tylko pogarsza sprawę.
Cebula przywędrowała do nas z Azji. Jest uprawiana od co najmniej 5 tys. lat.
Jej kuzyna – czosnek – uważa się za naturalny antybiotyk. Jest wszechstronnym lekiem: niszczy bakterie, wirusy, grzyby, a nawet tasiemce i glisty. Zbawiennie działa na przewód pokarmowy, układ oddechowy, serce i układ krążenie. Niestety, związki siarki, które również zawiera, zostawiają po sobie bardzo intensywny zapach … Tak musieli pachnieć Egipcjanie, dla których czosnek był jednym z głównych składników pożywienia.

Zadanie 1
Uzupełnij poniższy tekst w taki sposób, aby stanowił streszczenie powyższego artykułu.

Tematem tekstu Anny Michalak i Marii Szarf są ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Autorki skupiają się na ………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
i dochodzą do wniosku, że ……………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Zadanie 2
Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń. Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

A. Starożytni Egipcjanie nie znali czosnku.
B. Czosnek działa jak antybiotyk.

Zadanie 3
Podaj dwa przykłady z tekstu, które udowadniają, że czosnek jest wszechstronnym lekiem.

A. Czosnek niszczy ……………………………………………………………………………………………………….
B. Czosnek wzmacnia …………………………………………………………………………………………………..

Zadanie 4
Które stwierdzenie należy uznać za tezę wynikającą z tekstu Anny Claybourne?

A. Specyficzną przyczyną zapachu cebuli są zawarte w niej związki siarkowe.
B. Niektóre warzywa mają właściwości lecznicze.
C. W starożytnym Egipcie uprawiano czosnek.

Zadanie 5
Wskaż poprawną odpowiedź.

Tekst ma charakter

A. literacki.
B. informacyjny.
C. użytkowy.

Zadanie 6
Dokończ zdanie – wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Cebulę i czosnek można by scharakteryzować, używając określeń

A. warzywa zdrowe i ładnie pachnące.
B. warzywa przyjemnie pachnące i nie mające właściwości zdrowotnych.
C. warzywa niezbyt przyjemnie pachnące i mające właściwości zdrowotne.

Zadanie 7
Czasownik użyty w znaczeniu przenośnym znajduje się w zdaniu.

A. Cebula przywędrowała do nas z Azji.
B. Cebula zawiera również mnóstwo witamin oraz sole mineralne.
C. Cebula zawiera związki siarkowe.

Zadanie 8
Wypowiedzenie: ‘Jej sok pomaga przy suchym kaszlu.’ to A/B i C/D.

A. zdanie pojedyncze.
B. zdanie złożone.
C. rozkazujące.
D. oznajmujące.

Zadanie 9
Wyrażenie ‘suchy kaszel’ występuje w związku

A. zgody.
B. rządu.
C. przynależności.

Zadanie 10
W której lekturze obowiązkowej jest przepis na bigos myśliwski?

A. Charles Dickens “Opowieść wigilijna”.
B. Henryk Sienkiewicz “Quo vadis”.
C. Adam Mickiewicz “Pan Tadeusz”.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
Tematem tekstu Anny Michalak i Marii Szarf są informacje dotyczące specyficznych właściwości niektórych warzyw.
Autorki skupiają się na przedstawieniu wiadomości na temat zdrowotnych cech cebuli i czosnku i dochodzą do wniosku, że warto jeść tego typu warzywa.

Zadanie 2
A. F
B. P

Zadanie 3
A. Czosnek niszczy np. bakterie, wirusy, grzyby.
B. Czosnek wzmacnia np. układ oddechowy, serce, układ krążenia.

Zadanie 4
B

Zadanie 5
B

Zadanie 6
C

Zadanie 7
A

Zadanie 8
A D

Zadanie 9
A

Zadanie 10
C

PODZIEL SIĘ: