Egzamin ósmoklasisty – sierpień
MAJ 2024
Egzamin ósmoklasisty

Sierpień 2018

Informacje o egzaminie z języka polskiego

Egzamin z języka polskiego trwa 120 minut.
Arkusz egzaminacyjny składa się z dwóch części: tekstu i wypracowania.
Część 1. zawiera dwa teksty – jeden literacki (wiersz, fragment utworu epickiego lub dramatu) i jeden nieliteracki (naukowy, popularnonaukowy lub publicystyczny), do których przygotowano dwa zestawy zadań zamkniętych (wymagają wskazania poprawnej odpowiedzi spośród podanych) i otwartych (wymagają sformułowania własnej odpowiedzi).
W części 2. znajdują się dwa tematy wypracowania do wyboru. Można wybrać i napisać wypracowanie twórcze (np. opowiadanie) lub zredagować wypracowanie o charakterze argumentacyjnym (np. rozprawkę).
Na egzaminie pojawią się zadania, które sprawdzą, czy znasz lektury obowiązkowe dla klas VII-VIII. Do obowiązkowej lektury szkolnej musisz się także odwołać w wypracowaniu, i to niezależnie od tego, czy będziesz pisać opowiadanie, czy rozprawkę.

Zadania i ćwiczenia ułatwiające przygotowanie się do egzaminu z języka polskiego po ósmej klasie

Znajomość lektur obowiązkowych – wybrane przykłady

Zadanie 1
Przeczytaj poniższy fragment.

“Oziębłość natury zmroziła jego stare rysy, wyostrzyła długi nos, pokryła bruzdami policzki, obwiodła oczy czerwoną obwódką, zabarwiła starością wąskie wargi, dźwięczała ostrą nutą w zgrzytliwym głosie, usztywniała chód”.

A. Do którego z bohaterów utworu “Opowieść wigilijna” odnosi się ten opis?
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
B. Wskaż główną cechę charakteru tego bohatera?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
C. Jakie wydarzenie odmieniło jego życie?
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Zadanie 2
Przeczytaj poniższy fragment.

Mówże waszmość trochę ciszej,
Jego sługa dobrze słyszy.

Mówię zawsze podług woli.

Ależ bo mnie głowa boli.

Że tam komu w uszach strzyka
Albo że tam czyj łeb chory,
Przez to nigdy w pieśń słowika
Nie odmienią głos stentory.

A. Podaj imię i nazwisko autora oraz tytuł utworu, z którego pochodzi przytoczony fragment.

Autor: …………………………………………… Tytuł: ……………………………………………………………….

B. Podaj bohaterów literackich, w czasie rozmowy których padły powyższe słowa.
……………………………………………………………………………………………………………………………………

C. Podkreśl poprawne sformułowanie.
Wydarzenia przedstawione w utworze rozgrywają się w środowisku magnaterii/w środowisku średnio zamożnej szlachty.

Zadanie 3
Przeczytaj poniższy fragment.

Lecz Zbyszko, który wśród śmiechu zachował niezachwianą powagę, ozwał się równie poważnie, nie wstając z klęczek:
– Ślubuję jej, iże stanąwszy w Krakowie powieszę pawęż na gospodzie, a na niej kartę, którą mi uczony w piśmie kleryk foremnie napisze: jako panna Danuta Jurandówna najurodziwsza jest i najcnotliwsza między pannami, które we wszystkich królestwach bydlą. A kto by temu się przeciwił, z tym będę się potykał póty, póki sam nie zginę albo on nie zginie – chybaby w niewolę radziej poszedł.

A. Podaj imię i nazwisko autora oraz tytuł utworu, z którego pochodzi przytoczony fragment.

Autor: …………………………………………… Tytuł: ……………………………………………………………….

B. Jaki obyczaj został w powyższym fragmencie opisany?
…………………………………………………………………………………………………………………………………..

C. Podaj przykład innego obyczaju, o jakim jest mowa w utworze.
……………………………………………………………………………………………………………………………………

Zadanie 4
Przeczytaj poniższy fragment.

– Dzień dobry – powiedział lis.
– Dzień dobry – odpowiedział grzecznie Mały Książę i obejrzał się, ale nic nie dostrzegł.
– Jestem tutaj – posłyszał głos – pod jabłonią!
– Ktoś ty? – spytał Mały Książę. – Jesteś bardzo ładny…
– Jestem lisem – odpowiedział lis.
– Chodź pobawić się ze mną – zaproponował Mały Książę. – Jestem taki smutny…
– Nie mogę bawić się z tobą – odparł lis. – Nie jestem oswojony.
– Ach, przepraszam – powiedział Mały Książę. Lecz po namyślę dorzucił: – Co znaczy „oswojony”?
– Nie jesteś tutejszy – powiedział lis. – Czego szukasz?
– Szukam ludzi – odpowiedział Mały Książę. – Co znaczy „oswojony”?
– Ludzie mają strzelby i polują – powiedział lis. – To bardzo kłopotliwe. Hodują także kury, i to jest interesujące. Poszukujesz kur?
– Nie – odrzekł Mały Książę. – Szukam przyjaciół. Co znaczy „oswoić”?
– Jest to pojęcie zupełnie zapomniane – powiedział lis. – „Oswoić” znaczy „stworzyć więzy”.

A. Podaj imię i nazwisko autora oraz tytuł utworu, z którego pochodzi przytoczony fragment.

Autor: …………………………………………… Tytuł: ……………………………………………………………….

B. Która z postaci jest nierealna?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
C. Jak rozumiesz słowo “więzy”?
……………………………………………………………………………………………………………………………………

Zadanie 5
Uzupełnij tabelkę.

Autor Tytuł Gatunek
“Balladyna”
“Latarnik”
“Pan Tadeusz”

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
A. Ebenezer Scrooge.
B. przykładowe wyrazy synonimiczne: skąpstwo, chciwość, pazerność, sknerstwo.
C. wizyta trzech duchów.

Zadanie 2
A. Autor: Aleksander Fredro.
Tytuł: “Zemsta”.
B. Papkin i Rejent.
C. Wydarzenia przedstawione w utworze rozgrywają się w środowisku magnaterii/ w środowisku średnio zamożnej szlachty.

Zadanie 3
A. Autor: Henryk Sienkiewicz.
Tytuł: “Krzyżacy”.
B. rycerskie ślubowanie.
C. przykłady: list żelazny, pasowanie na rycerza, pojedynki, rycerskie słowo honoru, wybawienie od śmierci.

Zadanie 4
A. Autor: Antoine de Saint-Exupery.
Tytuł: “Mały Książę”.
B. lis.
C. więzy to mocny trwały związek łączący ludzi.

Zadanie 5

Autor Tytuł Gatunek
Juliusz Słowacki “Balladyna” dramat romantyczny
Henryk Sienkiewicz “Latarnik” nowela
Adam Mickiewicz “Pan Tadeusz” epopeja narodowa