Egzamin ósmoklasisty – sierpień
MAJ 2024

MIKROLEARNING, czyli krótko, prosto, ciekawie, na temat – QUIZY, “PIGUŁKI WIEDZY” na @dobrapolnistka

Egzamin ósmoklasisty

Sierpień 2022

Informacje o egzaminie z języka polskiego

Egzamin z języka polskiego trwa 120 minut.
Arkusz egzaminacyjny składa się z dwóch części: tekstu i wypracowania.
Część 1. zawiera dwa teksty – jeden literacki (wiersz, fragment utworu epickiego lub dramatu) i jeden nieliteracki (naukowy, popularnonaukowy lub publicystyczny), do których przygotowano dwa zestawy zadań zamkniętych (wymagają wskazania poprawnej odpowiedzi spośród podanych) i otwartych (wymagają sformułowania własnej odpowiedzi).
W części 2. znajdują się dwa tematy wypracowania do wyboru. Można wybrać i napisać wypracowanie twórcze (np. opowiadanie) lub zredagować wypracowanie o charakterze argumentacyjnym (np. rozprawkę).
Na egzaminie pojawią się zadania, które sprawdzą, czy znasz lektury obowiązkowe dla klas VII-VIII. Do obowiązkowej lektury szkolnej musisz się także odwołać w wypracowaniu, i to niezależnie od tego, czy będziesz pisać opowiadanie, czy rozprawkę.

Zadania i ćwiczenia ułatwiające przygotowanie się do egzaminu z języka polskiego po ósmej klasie

Henryk Sienkiewicz – ogólne wiadomości na temat twórczości

Zadanie 1
Henryk Sienkiewicz tworzył w

A. II połowie XX wieku.
B. I połowie XIX wieku.
C. II połowie XIX wieku.

Zadanie 2
Henryk Sienkiewicz nie napisał

A. nowel.
B. trenów.
C. powieści.

Zadanie 3
A. Utwór “Quo vadis” to

1. reportaż.
2. powieść.
3. nowela.

B. W utworze “Quo vadis” nie ma motywu

1. przemiany bohatera.
2. cierpienia.
3. ludowej moralności.

Zadanie 4
A. Utwór “Latarnik” to

1. powieść.
2. opowiadanie.
3. nowela.

B. W utworze “Latarnik” nie ma motywu

1. emigracji.
2. bezmyślnego ulegania modzie.
3. tęsknoty za ojczyzną.

Zadanie 5
A. Utwór “Syzyfowe prace” to

1. epopeja.
2. opowiadanie.
3. powieść.

B. W utworze “Syzyfowe prace” nie ma motywu

1. walki za ojczyznę.
2. dorastania.
3. rusyfikacji.

Zadanie 6
Akcja w “Latarniku” rozgrywa się w

A. II połowie XVIII wieku.
B. I połowie XIX wieku.
C. II połowie XIX wieku.

Zadanie 7
Akcja w “Quo vadis” rozgrywa się w

A. II połowie I wieku.
B. II wieku.
C. V wieku.

Zadanie 8
Akcja w “Syzyfowych pracach” rozgrywa się w

A. II połowie XIX wieku.
B. I połowie XX wieku.
C. II połowie XX wieku.

Zadanie 9
Bohaterowie “Syzyfowych prac” to między innymi

A. Bernard Zygier, Marcin Borowicz, Józef Skawiński.
B. Marcin Borowicz, Andrzej Radek, Bernard Zygier.
C. Petroniusz, Andrzej Radek, Marcin Borowicz.

Zadanie 10
Bohaterowie “Quo vadis” to między innymi

A. Marek Winicjusz, Ligia, Neron.
B. Ligia, Ursus, Piotr Michcik.
C. Rudolf Leim, Józef Skawiński, Neron.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
C

Zadanie 2
B

Zadanie 3
A. 1
B. 3

Zadanie 4
A. 3
B. 2

Zadanie 5
A. 3
B. 1

Zadanie 6
C

Zadanie 7
A

Zadanie 8
A

Zadanie 9
B

Zadanie 10
A

PODZIEL SIĘ: