Egzamin ósmoklasisty – kwiecień
MAJ 2024

MIKROLEARNING, czyli krótko, prosto, ciekawie, na temat – QUIZY, “PIGUŁKI WIEDZY” na @dobrapolnistka

Egzamin ósmoklasisty

Kwiecień 2023

Informacje o egzaminie z języka polskiego

Egzamin z języka polskiego trwa 120 minut.
Arkusz egzaminacyjny składa się z dwóch części: tekstu i wypracowania.
Część 1. zawiera dwa teksty – jeden literacki (wiersz, fragment utworu epickiego lub dramatu) i jeden nieliteracki (naukowy, popularnonaukowy lub publicystyczny), do których przygotowano dwa zestawy zadań zamkniętych (wymagają wskazania poprawnej odpowiedzi spośród podanych) i otwartych (wymagają sformułowania własnej odpowiedzi).
W części 2. znajdują się dwa tematy wypracowania do wyboru. Można wybrać i napisać wypracowanie twórcze (np. opowiadanie) lub zredagować wypracowanie o charakterze argumentacyjnym (np. rozprawkę).
Na egzaminie pojawią się zadania, które sprawdzą, czy znasz lektury obowiązkowe dla klas VII-VIII. Do obowiązkowej lektury szkolnej musisz się także odwołać w wypracowaniu, i to niezależnie od tego, czy będziesz pisać opowiadanie, czy rozprawkę.

Zadania i ćwiczenia ułatwiające przygotowanie się do egzaminu z języka polskiego po ósmej klasie

Adam Mickiewicz „Reduta Ordona” – ogólne wiadomości

Zadanie 1
Autorem utworu jest

A. Juliusz Słowacki.
B. Adam Mickiewicz.
C. Henryk Sienkiewicz.

Zadanie 2
Utwór jest

A. opowiadaniem.
B. pieśnią.
C. balladą.

Zadanie 3
Utwór opowiada o wydarzeniach z czasów

A. Wiosny Ludów.
B. powstania listopadowego.
C. II wojny światowej.

Zadanie 4
Wydarzenia rozgrywają się w forcie

A. na Woli w Poznaniu.
B. na Woli w Krakowie.
C. na Woli w Warszawie.

Zadanie 5
O wydarzeniach opowiada

A. adiutant polskiego generała Julian Ordona.
B. dowódca reduty.
C. przywódca powstania.

Zadanie 6
Żołnierze polscy i rosyjscy zostali ukazani na zasadzie

A. zbieżności.
B. podobieństwa.
C. kontrastu.

Zadanie 7
Czystość i cierpienie Polaków symbolizuje kolor

A. biały.
B. kremowy.
C. perłowy.

Zadanie 8
Okrucieństwo i bezwzględność Rosjan symbolizuje kolor

A. czerwony.
B. purpurowy.
C. czarny.

Zadanie 9
Generał Julian Ordon jest wzorem

A. mężnego żołnierza.
B. walecznego bohatera.
C. obie odpowiedzi są poprawne.

Zadanie 10
W utworze nie występuje motyw

A. poświęcenia życia dla ojczyzny.
B. odwagi.
C. elementów fantastycznych.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
B

Zadanie 2
A

Zadanie 3
B

Zadanie 4
C

Zadanie 5
A

Zadanie 6
C

Zadanie 7
A

Zadanie 8
C

Zadanie 9
C

Zadanie 10
C

PODZIEL SIĘ: