Egzamin ósmoklasisty – sierpień
MAJ 2024

MIKROLEARNING, czyli krótko, prosto, ciekawie, na temat – QUIZY, “PIGUŁKI WIEDZY” na @dobrapolnistka

Egzamin ósmoklasisty

Sierpień 2023

Informacje o egzaminie z języka polskiego

Egzamin z języka polskiego trwa 120 minut.
Arkusz egzaminacyjny składa się z dwóch części: tekstu i wypracowania.
Część 1. zawiera dwa teksty – jeden literacki (wiersz, fragment utworu epickiego lub dramatu) i jeden nieliteracki (naukowy, popularnonaukowy lub publicystyczny), do których przygotowano dwa zestawy zadań zamkniętych (wymagają wskazania poprawnej odpowiedzi spośród podanych) i otwartych (wymagają sformułowania własnej odpowiedzi).
W części 2. znajdują się dwa tematy wypracowania do wyboru. Można wybrać i napisać wypracowanie twórcze (np. opowiadanie) lub zredagować wypracowanie o charakterze argumentacyjnym (np. rozprawkę).
Na egzaminie pojawią się zadania, które sprawdzą, czy znasz lektury obowiązkowe dla klas VII-VIII. Do obowiązkowej lektury szkolnej musisz się także odwołać w wypracowaniu, i to niezależnie od tego, czy będziesz pisać opowiadanie, czy rozprawkę.

Zadania i ćwiczenia ułatwiające przygotowanie się do egzaminu z języka polskiego po ósmej klasie

Gatunki literackie – na przykładzie wybranych utworów

Zadanie 1
„Świtezianka” Adama Mickiewicza to

A. ballada.
B. komedia.
C. tragedia.

Zadanie 2
„Na lipę” Jana Kochanowskiego to

A. tren.
B. fraszka.
C. pieśń.

Zadanie 3
„Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza to

A. nowela.
B. epopeja.
C. powieść.

Zadanie 4
„Opowieść wigilijna” Charlesa Dickensa to

A. opowiadanie.
B. tragedia.
C. powieść.

Zadanie 5
„Latarnik” Henryka Sienkiewicza to

A. powieść.
B. opowiadanie.
C. nowela.

Zadanie 6
„Quo vadis” Henryka Sienkiewicza to

A. powieść młodzieżowa.
B. epopeja.
C. powieść historyczna.

Zadanie 7
„Mały Książę” Antoine’a de Saint-Exupery to

A. nowela.
B. opowiadanie.
C. powiastka filozoficzna.

Zadanie 8
II część „Dziadów” Adama Mickiewicza to

A. dramat.
B. komedia.
C. tragedia.

Zadanie 9
„Balladyna” Juliusza Słowackiego to

A. dramat.
B. komedia.
C. ballada.

Zadanie 10
„Zemsta” Aleksandra Fredry to

A. dramat.
B. komedia.
C. tragedia.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
A

Zadanie 2
B

Zadanie 3
B

Zadanie 4
A

Zadanie 5
C

Zadanie 6
C

Zadanie 7
C

Zadanie 8
A

Zadanie 9
A

Zadanie 10
B

PODZIEL SIĘ: