Egzamin ósmoklasisty – wrzesień
MAJ 2024

MIKROLEARNING, czyli krótko, prosto, ciekawie, na temat – QUIZY, “PIGUŁKI WIEDZY” na @dobrapolnistka

Egzamin ósmoklasisty

Wrzesień 2023

Informacje o egzaminie z języka polskiego

Egzamin z języka polskiego trwa 120 minut.
Arkusz egzaminacyjny składa się z dwóch części: tekstu i wypracowania.
Część 1. zawiera dwa teksty – jeden literacki (wiersz, fragment utworu epickiego lub dramatu) i jeden nieliteracki (naukowy, popularnonaukowy lub publicystyczny), do których przygotowano dwa zestawy zadań zamkniętych (wymagają wskazania poprawnej odpowiedzi spośród podanych) i otwartych (wymagają sformułowania własnej odpowiedzi).
W części 2. znajdują się dwa tematy wypracowania do wyboru. Można wybrać i napisać wypracowanie twórcze (np. opowiadanie) lub zredagować wypracowanie o charakterze argumentacyjnym (np. rozprawkę).
Na egzaminie pojawią się zadania, które sprawdzą, czy znasz lektury obowiązkowe dla klas VII-VIII. Do obowiązkowej lektury szkolnej musisz się także odwołać w wypracowaniu, i to niezależnie od tego, czy będziesz pisać opowiadanie, czy rozprawkę.

Zadania i ćwiczenia ułatwiające przygotowanie się do egzaminu z języka polskiego po ósmej klasie

Praca z tekstem literackim: Joanna Kulmowa „Udawanie”

Joanna Kulmowa
„Udawanie”

Żaby udają liście
a liście-
zielony obłok.
Chmury
udają góry.
Góry-rzekę co płynie obok.
Rzeka śpiewa jak świerszcze.
Świerszcze
to są flety na łące.
Flet naśladuje słowika.
A słowik-
żabi koncert.
Każdy okropnie się stara
udawać kogoś innego.
Tylko ja
umiem być wszystkim naraz-
fletem
żabką
sobą
świerszczem
i rzeką.

Zadanie 1
Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

A. Podmiot liryczny obserwuje przyrodę.
B. Podmiot liryczny znajduje się w ogrodzie zoologicznym.

Zadanie 2
Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

A. Utwór Joanny Kulmowej „Udawanie” to fraszka.
B. Utwór Joanny Kulmowej „Udawanie” to wiersz wolny.

Zadanie 3
Wybierz odpowiedź A lub B i jej uzasadnienie C lub D.

Środek stylistyczny „rzeka śpiewa” to A/B i pełni funkcję C/D

A. ożywienie.
B. uosobienie.
C. nadaje wypowiedzi uroczysty charakter.
D. podnosi wartość elementu przyrody.

Zadanie 4
Która definicja odnosi się do wyrazu ‘udawanie’? Wskaż poprawną odpowiedź.

A. postępowanie w sposób podobny jak robią coś inni.
B. wyglądać i zachowywać się jak ktoś inny, żeby być za niego uważanym.

Zadanie 5
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Wyraz ‘okropnie’ jest charakterystyczny dla stylu

A. urzędowego.
B. potocznego.
C. artystycznego.

Zadanie 6
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Wyraz ‘udawanie’ to

A. rzeczownik utworzony od przymiotnika.
B. rzeczownik utworzony od czasownika.
C. rzeczownik utworzony od przysłówka.

Zadanie 7
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Do tej samej części mowy co wyraz ‘żaby’ należy wyraz

A. liście.
B. udawać.
C. się.

Zadanie 8
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

W pisowni wyrazu ‘naśladuje’ obowiązuje reguła ortograficzna taka jak w przypadku pisowni wyrazu

A. marakuje.
B. maluje.
C. tuje.

Zadanie 9
Wybierz odpowiedź A lub B i jej uzasadnienie C lub D.

Wypowiedzenie „Chmury udają góry” to A/B, ponieważ C/D

A. zdanie pojedyncze.
B. równoważnik zdania.
C. występuje orzeczenie.
D. nie ma orzeczenia

Zadanie 10
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

W wyrazie ’zielony’ samogłoska ‘i’

A. zmiękcza poprzedzającą ją spółgłoskę i tworzy sylabę.
B. zmiękcza poprzedzającą ją spółgłoskę i nie tworzy sylaby.
C. tylko tworzy sylabę.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
A. P
B. F

Zadanie 2
A. F
B. P

Zadanie 3
B D

Zadanie 4
B

Zadanie 5
B

Zadanie 6
B

Zadanie 7
A

Zadanie 8
B

Zadanie 9
A C

Zadanie 10
B

PODZIEL SIĘ: