Gimnazjum – lipiec
MAJ 2024
Trening przed klasówką

Lipiec 2017

Literatura: praca z tekstem – Wolter “Kandyd, czyli optymizm” (fragment)

XVII
Jak Kandyd i jego sługa przybyli do kraju Eldorado i co tam ujrzeli.
Kraj był uprawny z widoczną troską zarówno o rozkosz, jak o pożytek; wszędzie użyteczne łączyło się z przyjemnym. Drogi roiły się od pięknych i lśniących pojazdów, ciągnionych chyżo przez duże czerwone barany, które co do szybkości przewyższają najpiękniejsze rumaki Andaluzji, Tetuanu i Mekinezu. W pojazdach tych siedzieli mężczyźni i kobiety osobliwej urody.
– Oto mi kraj – rzekł Kandyd – ładniejszy nieco niż Westfalia.
Ujrzawszy w pobliżu jakąś wioskę, wgramolił się wraz z Kakambą na ląd. Kilkoro wiejskich dzieci, odzianych podartym w strzępy złotogłowiem, grało w palanta; podróżni nasi przypatrywali się im jakiś czas z zaciekawieniem; rakiety ich były dość szerokie, okrągłe, żółte, czerwone, zielone i rzucały szczególny blask. Wędrowców wzięła ochota przyjrzeć się im bliżej; okazało się, iż były ze złota, szmaragdów, rubinów, z których najmniejszy byłby ozdobą tronu Wielkiego Mogoła.
– Bez wątpienia – rzekł Kakambo – te dzieci to muszą być synowie królewscy; grają tu sobie w palanta. W tejże chwili zjawił się bakałarz wiejski, aby je zapędzić do szkoły.
– A to – rzekł Kandyd – preceptor królewskiej rodziny.
Urwisy porzuciły natychmiast grę, zostawiając na ziemi rakiety i inne drobiazgi. Kandyd zbiera je, bieży do preceptora i podaje mu je uniżenie, dając na migi do zrozumienia, że Ich Królewskie Wysokości zapomniały swych cacek ze złota i diamentów. Bakałarz uśmiechając się, rzucił sprzęt na ziemię, popatrzył chwilę zdziwionym wzrokiem na Kandyda i ruszył dalej. Mimo to podróżni zbierali dalej złoto, rubiny i szmaragdy.
– Gdzież my jesteśmy? – wykrzyknął Kandyd. – Dobrze chowają widocznie dzieci w tym kraju, skoro je uczą gardzić złotem i klejnotami.

Zadanie 1
Kraj Eldorado został porównany do

A. Westfalii.
B. Wenecji.
C. Wenezueli.

Zadanie 2
Tytuł tekstu ma formę

A. zdania pojedynczego rozwiniętego.
B. zdania współrzędnie złożonego.
C. zdania podrzędnie złożonego.

Zadanie 3
Pojazdy ciągnięte były

A. przez duże barany.
B. przez duże czerwone barany.
C. przez andaluzyjskie rumaki.

Zadanie 4
Wyraz ‘osobliwy’ oznacza

A. wybitny.
B. pospolity.
C. niezwyczajny.

Zadanie 5
W kraju Eldorado drogocenne rzeczy były dostępne

A. dla każdego mieszkańca.
B. dla rodziny królewskiej.
C. dla władcy.

Zadanie 6
Jakie wrażenie na Kandydzie wywarł kraj Eldorado?

A. obojętność.
B. zgorszenie.
C. zdziwienie.

Zadanie 7
Do jakiego rodzaju literackiego należy powyższy tekst?

A. do epiki.
B. do liryki.
C. do dramatu.

Zadanie 8
W wyrazie ‘Kakambo’ występują

A. tylko głoski dźwięczne.
B. głoski dźwięczne i bezdźwięczne.
C. tylko głoski bezdźwięczne.

Zadanie 9
Wyraz ‘ujrzawszy’ to

A. imiesłów przysłówkowy uprzedni.
B. imiesłów przysłówkowy współczesny.
C. przysłówek.

Zadanie 10
W wypowiedzeniu ‘kilkoro wiejskich dzieci’ występują

A. dwie przydawki.
B. przydawka i okolicznik.
C. przydawka i dopełnienie.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A B B C A C A B A A