Gimnazjum Listopad
MAJ 2024
Trening przed klasówką

Listopad 2016

Literatura: Cześnik Raptusiewicz – znajomość losów bohatera

Wskaż poprawne odpowiedzi.

Zadanie 1
Cześnik Raptusiewicz miał na imię

A. Marcel.
B. Maksymilian.
C. Maciej.

Zadanie 2
Cześnik Raptusiewicz był

A. starym kawalerem.
B. rozwodnikiem.
C. wdowcem.

Zadanie 3
Cześnik Raptusiewicz dla Klary był

A. wujem.
B. stryjem.
C. ojcem.

Zadanie 4
Cześnik Raptusiewicz był

A. człowiekiem bardzo zamożnym.
B. nie posiadał żadnego majątku.
C. nie posiadał większego majątku.

Zadanie 5
Cześnik Raptusiewicz

A. cieszył się bardzo dobrym zdrowiem.
B. cierpiał na rozmaite dolegliwości.
C. był złożony chorobą.

Zadanie 6
Cześnik Raptusiewicz

A. nie potrafił czytać, ale umiał pisać.
B. nie potrafił pisać, ale umiał czytać.
C. nie potrafił ani pisać, ani czytać.

Zadanie 7
Cześnik Raptusiewicz był

A. kłótliwy, porywczy, spokojny.
B. kłótliwy, porywczy, wybuchowy.
C. opanowany, kłótliwy, porywczy.

Zadanie 8
Powiedzonkiem Cześnika Raptusiewicza były słowa

A. “masz panie”.
B. “mocium, mocium”
C. “mocium panie”.

Zadanie 9
Nazwisko Raptusiewicz oznacza

A. bezkonfliktowy.
B. zrównoważony.
C. narwaniec.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
C

Zadanie 2
A

Zadanie 3
B

Zadanie 4
C

Zadanie 5
B

Zadanie 6
C

Zadanie 7
B

Zadanie 8
C

Zadanie 9
C
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Literatura: praca z tekstem

Przeczytaj wiersz Janusza Pasierba „Przypowieść o ojcu”, a następnie wskaż poprawną odpowiedź.

Janusz Pasierb
“Przypowieść o ojcu”

Kiedy się starasz zapomnieć
pamięta

kiedy nie możesz zasnąć
czeka aż się obudzisz

kiedy nie myślisz wracać
wygląda ciebie

kiedy nie widzisz wyjścia
każe otwierać wrota

kiedy umierasz z głodu
poleca nakrywać stoły

kiedy się kulisz w łachmanie
wybiera dla ciebie szatę

gdy mówisz wstanę i pójdę
rusza naprzeciw

gdy trzesz oczy jak suche kamienie
płacze nad tobą

kiedy nie śmiesz wyciągnąć rękę
oplatają cię jego ramiona

gdy twój brat wypomni żeś odszedł
odpowie że właśnie wróciłeś

Zadanie 1
Wiersz został napisany

A. tercyną.
B. sekstyną.
C. dystychem.
D. sylabotonikiem.

Zadanie 2
Każda zwrotka rozpoczyna się od

A. spójnika.
B. przymiotnika.
C. zaimka.
D. rzeczownika.

Zadanie 3
„Umierać z głodu” to

A. epitet.
B. onomatopeja.
C. personifikacja.
D. metafora.

Zadanie 4
„Oczy jak suche kamienie” to

A. onomatopeja.
B. epitet.
C. porównanie.
D. personifikacja.

Zadanie 5.
Który zestaw zawiera poprawnie nazwane części mowy występujące w zwrotce pierwszej

A. zaimek, partykuła, czasownik, rzeczownik, czasownik.
B. zaimek, czasownik, czasownik, spójnik, czasownik.
C. zaimek, zaimek, czasownik, bezokolicznik, czasownik.
D. zaimek, rzeczownik, czasownik, zaimek, spójnik.

Zadanie 6
Wiersz jest aluzją do

A. tekstu fantasy.
B. tekstu mitologicznego.
C. tekstu biblijnego.
D. tekstu popularnonaukowego.

Zadanie 7
W której zwrotce jest mowa o zaspokojeniu głodu?

A. w czwartej.
B. w trzeciej.
C. w piątej.
D. w szóstej.

Zadanie 8
Jakie emocje zostały wyrażone w zwrotce dziewiątej? Wybierz stosowne wyrazy spośród podanych poniżej.

obawa, dobroć, gniew, wzburzenie, czułość, łagodność, lęk, niepewność, zdenerwowanie

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
C

Zadanie 2
C

Zadanie 3
D

Zadanie 4
C

Zadanie 5
C

Zadanie 6
C

Zadanie 7
C

Zadanie 8
obawa, dobroć, czułość, łagodność, lęk, niepewność
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Nauka o języku: imiesłów przymiotnikowy czynny

Zadanie 1
Od podanych bezokoliczników utwórz przymiotniki czynne w rodzajach męskim, żeńskim, nijakim.

A. biegać –
B. czytać –
C. myśleć –
D. rysować –
E. kupić –

Zadanie 2
Przekształć podane sformułowania tak, aby zamiast czasowników użyć imiesłowów przymiotnikowych czynnych.

A. koń, który galopuje –
B. dziecko, które płacze –
C. nauczycielka, która mówi –
D. murarz, który buduje –
E. obraz, który wisi –

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
A. biegać – biegający, biegająca, biegające
B. czytać – czytający, czytająca, czytające
C. myśleć – myślący, myśląca, myślące
D. rysować – rysujący, rysująca, rysujące
E. kupić – kupujący, kupująca, kupujące

Zadanie 2
A. koń, który galopuje – galopujący koń
B. dziecko, które płacze – płaczące dziecko
C. nauczycielka, która mówi – mówiąca nauczycielka
D. murarz, który buduje – budujący murarz
E. obraz, który wisi – wiszący obraz