Liceum/technikum – wrzesien
MAJ 2024
Trening przed klasówką

Wrzesień 2017

Literatura: terminy charakterystyczne dla średniowiecza

Zadanie 1
Do poniższych definicji dopasuj terminy: uniwersalizm, teocentryzm, anonimowość, asceza, dualizm, mistycyzm, pareneza, misteria, mirakle, moralitet

A. autorzy dzieł często nie ujawniali swego nazwiska –
B. spektakl, który poruszał tematykę świecką i miał dydaktyczny charakter –
C. sztuka, literatura, filozofia podejmowały te same tematy –
D. umartwianie ciała –
E. spektakl prezentujący wątki z Pisma Świętego –
F. wzór osobowy godny naśladowania –
G. Bóg znajduje się w centrum świata –
H. spektakl opowiadający o cudach dokonywanych przez Matkę Boską, świętych , męczennikach oraz o boskiej interwencji –
I. wiara w możliwość zjednoczenia się duszy ludzkiej z Bogiem, poznania Go za pomocą intuicji i objawienia –
J. świat podzielony jest na sferę sacrum i profanum –

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
A. anonimowość.
B. moralitet.
C. uniwersalizm.
D. asceza.
E. misterium
F. pareneza.
G. teocentryzm.
H. mirakle
I. mistycyzm.
J. dualizm.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Literatura: Konrad z III części “Dziadów” – znajomość losów bohatera

Wskaż poprawne odpowiedzi

Zadanie 1
Monolog Konrada to

A. Wielka Improwizacja.
B. Improwizacja.
C. Wielka Przemowa.

Zadanie 2
Monolog Konrada ma charakter

A. refleksyjny.
B. funeralny.
C. konfesyjny.

Zadanie 3
Słowa: “Umarł Gustaw – narodził się Konrad” oznaczają

A. śmierć Gustawa.
B. duchową przemianę bohatera.
C. narodziny Konrada.

Zadanie 4
Konrad to

A. poeta, jednostka wybitna.
B. pisarz, jednostka, wybitna.
C. poeta, jednostka przeciętna.

Zadanie 5
Konrad zwraca się do Boga

A. prosząc o władzę nad “duszami ludzkimi”.
B. żądając władzy nad “duszami ludzkimi”.
C. żądając władzy królewskiej.

Zadanie 6
Na słowa Konrada

A. Bóg milczy.
B. Bóg odmawia.
C. Bóg wyraża zgodę.

Zadanie 7
Konrad chce nazwać Boga

A. tyranem.
B. carem.
C. królem.

Zadanie 8
Konrad przypisuje Bogu

A. mądrość, wiedzę, potęgę.
B. mądrość, empatię, potęgę.
C. mądrość, wiedzę, bezsilność.

Zadanie 9
Słowa: “Ja kocham cały naród!” oznaczają

A. miłość jednostkową bohatera.
B. miłość prywatną bohatera.
C. miłość bohatera do całego narodu.

Zadanie 10
Czyn Konrada ma charakter

A. prometejski.
B. mesjanistyczny.
C. obrazoburczy.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
A

Zadanie 2
C

Zadanie 3
B

Zadanie 4
A

Zadanie 5
B

Zadanie 6
A

Zadanie 7
B

Zadanie 8
A

Zadanie 9
C

Zadanie 10
A